godło
Herb Dęblin

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia z dnia 12.02.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ZSO w Dęblinie do 28 lutego wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum ogólnokształcącego. Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian.

Dyrektor ZSO – Joanna Pardo

Informuję, że zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr odbędą się w dniach 28 i 29 stycznia 2021r. w formie on-line za pośrednictwem aplikacji Teams. Zapraszam do udziału w spotkaniach.
Szczegóły dotyczące organizacji zebrań (dzień i godzina) zostaną Państwu przekazane przez wychowawców klas za pomocą dziennika elektronicznego.


Z poważaniem – Dyrektor Joanna Pardo

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne. Szczegółowe informacje dotyczące planu pracy poszczególnych klas zostaną przekazane przez wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego w dniu 15 stycznia 2021r.
Pozostałe klasy SP i LO nadal realizują naukę w formie zdalnej według dotychczasowego planu.
Jednocześnie przypominam o możliwości prowadzenia konsultacji dla uczniów klas ósmych i maturalnych na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem – po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby nauczycielowi przedmiotu.


Dyrektor ZSO – Joanna Pardo

Informuję, że 24 grudnia 2020 roku szkoła będzie zamknięta. Dla pracowników administracji i obsługi jest to dzień wolny od pracy za 26 grudnia 2020r.

Dyrektor ZSO – Joanna Pardo

Na podstawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.11.2020r. informuję, że nauka zdalna w Zespole Szkół Ogólnokształcących zostaje przedłużona do 24.12.2020r., zmianie ulega również termin ferii zimowych. Przewidziane są one od 4 do 17 stycznia 2021r. W związku z powyższym wprowadzone zostały niewielkie zmiany w kalendarzu szkolnym, dotyczące zakończenia I semestru – do zapoznania się w zakładce „kalendarz roku szkolnego”.

Na chwilę obecną bez zmian, czyli w formie stacjonarnej funkcjonuje oddział przedszkolny.

Dyrektor ZSO – Joanna Pardo

Od 9 do 29 listopada 2020r. klasy 1-3 szkoły podstawowej będą realizowały naukę w formie zdalnej przy użyciu platformy Microsoft Office 365. Szczegółowych informacji dotyczących organizacji zajęć w poszczególnych oddziałach będą udzielać wychowawcy klas.

Naukę zdalną do 29 listopada 2020r. kontynuują klasy IV-VIII szkoły podstawowej oraz klasy licealne.

Bez zmian, czyli w formie stacjonarnej funkcjonuje oddział przedszkolny.


Dyrektor ZSO – Joanna Pardo

W dniach 4 i 5 listopada 2020 roku zapraszam rodziców na śródsemestralne zebrania, które ze względów epidemicznych odbędą się w formie on-line przez aplikację Teams według poniższego harmonogramu:

4. 11. 2020 – środa – klasy O-III oraz LO

5. 11. 2020 – czwartek – klasy IV-VIII

Godzinę rozpoczęcia zebrań w poszczególnych klasach ustalają wychowawcy. Zapraszam do udziału w spotkaniach. Szczegóły dotyczące organizacji zebrań zostaną Państwu przekazane za pomocą dziennika elektronicznego.

Z poważaniem – Dyrektor Joanna Pardo

Informuję, że zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez władze państwa oraz obowiązującymi przepisami, od poniedziałku 26.10.2020r. do 8.11.2020r. nauka w szkole podstawowej w klasach 4-8 i klasach liceum ogólnokształcącym będzie realizowana w formie zdalnej. Uczniowie realizują zajęcia według dotychczasowego planu z zachowaniem zasad bhp przy komputerze. 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez władze państwa oraz obowiązującymi przepisami, od poniedziałku 19.10.2020r. do odwołania nauka w liceum ogólnokształcących będzie realizowana w formie zdalnej. Uczniowie realizują zajęcia według dotychczasowego planu z zachowaniem zasad bhp przy komputerze.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.