godło
Herb Dęblin

Szkoła Podstawowa Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Liceum Ogólnokształcące

 • I semestr 03.09.2012 r. – 25.01.2013 r.
 • II semestr 28.01.2013 r. – 28.06.2013 r.

Ferie zimowe 11– 24 lutego 2013 r.

Wakacje 2012r. dobiegły końca. Nietypowo, bo dopiero 3 września, uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice naszych najmłodszych uczniów tradycyjnie przybyli do Zespołu Szkół Ogólnokształcących na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor Roman Bytniewski, który przywitał wszystkich uczniów po długiej wakacyjnej przerwie. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Dyrektor wspomniał również uczniów Gimnazjum i Liceum, którym poświęcony jest obelisk przed ZSO.

Szkoła Podstawowa Nr 5

03.09.2012r., 02.11.2012r., 04.04.2013r., 02.05.2013r., 31.05.2013r., 28.06.2013r.

Gimnazjum Nr 1

03.09.2012r., 02.11.2012r., 23.04.2013r., 24.04.2013r., 25.04.2013r., 02.05.2013r., 31.05.2013r., 28.06.2013r.

Liceum Ogólnokształcące

03.09.2012r., 02.11.2012r.,26.04.2013r. (klasy3 LO), 02.05.2013r., 07.05.2013r., 08.05.2013r., 09.05.2013r., 31.05.2013r., 28.06.2013r.

W dniu 2 września br. obchodzone jest Święto Pułkowe 15 Pułku Piechoty "Wilków". Z tej okazji Środowisko Żołnierzy 15 Pułku Piechoty "Wilków" oraz Urząd Miasta organizują uroczystość uczczenia poległych żołnierzy walczących w pułku.

Obchody rozpoczynają się pod pomnikiem 15 Pułku Piechoty "Wilków" przy ulicy Podchorążych. Natomiast o godzinie 1300, w kościele p.w. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie, odbędzie się uroczysta msza święta.

Niech nasza obecność świadczy o pamięci oraz szacunku do Ojczyzny, narodowej historii i tradycji.

10 września 2012 r. rozpoczniemy realizację programu zajęć sportowo - rekreacyjnych na basenie WSOSP, współfinansowanego przez UM Dęblin i Ministerstwo Sportu i Turystyki w wymiarze:

 • SP nr 5 - 2 godziny tygodniowo
 • Gimnazjum nr 1 - 2 godziny tygodniowo
 • LO im. 15 Pułku Piechoty "Wilków" - 2 godziny tygodniowo

Uczniowie objęci pomocą:

 • *Kl. I – IV szkoły podstawowej
 • *Kl. 1 szkoły ponadgimnazjalnej
 •  *Uczniowie szkół podst., gimnazjum i ponadgimn. posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • Uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
  • Uczniowie z upośl. umysłowym w stopniu lekkim,
  • Uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

*Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem klas pierwszych SP.

29 czerwca 2012 był dniem na który większość uczniów czekała z wielkim utęsknieniem przez pełne dziesięć miesięcy. W tym dniu odbyło się zakończenie roku szkolnego i początek dwumiesięcznych wakacji. Trudno tego dnia było znaleźć osoby, które nie byłyby nieuśmiechnięte, tym bardziej, że był to wyjątkowo piękny i słoneczny poranek. Około godziny 9:00 zaczęła się uroczystość na szkolnym dziedzińcu. Panowała podniosła, ale też bardzo miła atmosfera. Podczas apelu dyrektor Roman Bytniewski wraz z wychowawcami klas wręczył świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów. Następnie wszyscy udali się do sal lekcyjnych, aby odebrać świadectwa i podziękować wychowawcom i nauczycielom za wspólnie przeżyty rok.

Wszystkim uczniom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

W dniu 28 czerwca 2012 roku o godz.17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 5 i trzecich klas Gimnazjum nr 1 w Dęblinie. Uroczystość rozpoczęła się od poloneza w wykonaniu uczniów SP.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor Roman Bytniewski, który podziękował wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym oraz życzył sukcesów na dalszej drodze edukacyjnej. Następnie krótkie przemówienie wygłosił Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Dęblina - Czesław Matysek, który w imieniu Burmistrza Miasta wręczył nagrody dla najlepszych uczniów. Dyrektor szkoły wręczył świadectwa z wyróżnieniem wraz z nagrodami książkowymi, nagrody zdobyte w konkursach oraz specjalne dyplomy z podziękowaniem dla rodziców, którzy angażowali się w działalność placówki. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów klas drugich gimnazjum oraz szóstych szkoły podstawowej.

Konkurs „RPO zmienia przyszłość – namaluj swój świat”

W II edycji konkursu plastycznego „RPO zmienia przyszłość – namaluj swój świat” zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej prezentującej efekty wykorzystania środków unijnych w RPO na rozwój oraz poprawę warunków życia. Konkurs odbywał się w dniach 4 – 15 czerwca 2012 roku. Dokładnie 18 czerwca została odebrana z naszej szkoły praca malarska, którą wykonali uczniowie klasy IV- Nikodem Paśnicki i Aleksandra Całus. Profesjonalne jury składające się z lubelskich artystów plastyków dokonało wyboru jednej pracy na gminę Dęblin. Kryteria wyboru pracy plastycznej: kreatywność, oryginalność, kompozycja, umiejętność użycia technik plastycznych, czytelność przekazu artystycznego, estetyczne wykonanie prac oraz zgodność z tematyką konkursu, popularyzowanie wiedzy na temat regionu i zmian dokonujących się w najbliższej okolicy, znaczenia RPO dla rozwoju regionu.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 29 czerwca 2012r., tuż przed rozpoczęciem uroczystości zakończenia roku szkolnego. Na tę chwilę czekaliśmy z niecierpliwością. Zwycięzcami konkursu okazali się uczniowie naszej szkoły. Za zajęcie I miejsca szkoła otrzyma zestaw edukacyjny składający się z tablicy interaktywnej, projektora i oprogramowania. Autorzy pięknej pracy plastycznej otrzymają zestawy upominków.

Cieszymy się z odniesionego sukcesu Oli i Nikodema. Serdecznie gratulujemy!

205

207

209

210

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012.

Ostatnie dni czerwca dla uczniów są czasem bardzo oczekiwanym, gdyż kończy się rok szkolny, a zaczynają wakacje. Jako pierwsi pożegnali szkołę uczniowie zerówki. Przed dziećmi kończącymi zerówkę otwierają się drzwi do wiedzy i dorosłości. Na zakończenie swojej rocznej edukacji zaprezentowali zaproszonym gościom i rodzicom swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, a także taneczne w programie artystycznym przygotowanym pod bacznym okiem wychowawczyń. Najmłodsi uczniowie podziękowali tym, którzy swoim zaangażowaniem, pomocą i doświadczeniem wspierali ich w najtrudniejszym etapie edukacji. Wychowawczynie życzyły, aby zdobyte umiejętności budowały potężny zamek – nie z klocków, nie z piasku, ale z mądrości życiowej oraz dalszych sukcesów na kolejnych szlakach edukacji. Jako podsumowanie rocznej pracy otrzymali dyplomy ukończenia i pamiątkowe odznaki „Żegnaj zerówko”.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas szóstych odbyło się 28 czerwca 2012 roku. 40 uczniów odebrało świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Oficjalną cześć uroczystości uczniowie rozpoczęli zgodnie z tradycją naszej szkoły polonezem. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego przez społeczność szkolną, pan dyrektor szkoły Roman Dariusz Bytniewski przywitał zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. W swoim wystąpieniu szczególne słowa uznania skierował do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. Podziękował wszystkim za całoroczną pracę. Gratulował młodzieży wyników w nauce, a także życzył słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pan Czesław Matysek, który wręczył nagrodę Burmistrza Miasta, uczennicy klasy VIB Katarzynie Płowaś, która ukończyła szkołę podstawową z najwyższą średnią ocen.

Dyrektor szkoły wraz z wychowawczyniami wręczyli nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom, a rodzicom listy gratulacyjne. Przekazano podziękowania rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.

Klasa VI A – Aleksandra Zając, Katarzyna Lipnicka, Magdalena Jaszczyk, Piotr Czajka, Patrycja Filipek i Kamila Żydek.

Klasa VI B – Katarzyna Płowaś, Natalia Frączek, Aleksandra Wiraszka, Julia Sykuła, Patrycja Frączek, Arkadiusz Pełka, Ewa Szymczyk, Katarzyna Wojdat, Anna Kiewel i Damian Kurek.

Nie odbyło się też bez nagród za osiągnięcia sportowe, aktywną pracę w organizacjach działających na terenie szkoły:

za ponadprzeciętną sprawność i aktywność sportową: Magdalena Jaszczyk, Lena Chmielewska, Katarzyna Płowaś, Julia Sykuła, Roksana Świętochowska, Aleksandra Wiraszka, Marcel Antosik, Piotr Czajka, Oskar Domański i Kacper Kubiak.

Szkolne Koło PCK – Patrycja Filipek, Kacper Gajda, Bartłomiej Rudniewski i Aleksandra Zając.

Młodzieżowy Klub Antynikotynowy – Katarzyna Płowaś, Aleksandra Wiraszka i Wiktoria Zarębińska.

Samorząd Uczniowski – Katarzyna Lipnicka, Patrycja Frączek, Patrycja Filipek, Damian Kurek, Żaneta Soszka, Aleksandra Zając i Kamila Żydek.

Uroczystość oficjalną zakończył montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów klas VI i III gimnazjum. Po części oficjalnej uczniowie po raz ostatni spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Uroczystość pożegnania szóstoklasistów zakończył wieczorek taneczny.

Dnia 29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. O godzinie 9.00 na placu apelowym spotkali się uczniowie, rodzice, zaproszeni goście i grono pedagogiczne, aby podsumować miniony rok szkolny . Po wprowadzeniu sztandarów szkół i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Dyrektor ZSO Roman Dariusz Bytniewski. Wypoczywajcie bezpiecznie - mówił do uczniów pan dyrektor, abyście we wrześniu wrócili do szkoły naładowani energią i gotowi do pracy. Życzył zebranym udanego wypoczynku, relaksu, zabawy i słońca.

Następnie kilka słów do zebranych skierował Burmistrz Miasta Stanisław Włodarczyk. Gratulował uczniom osiągniętych wyników w nauce i uczennicy Kindze Lubkiewicz z klasy VB wręczył ufundowaną przez siebie nagrodę za najwyższą średnią.

Z rąk pana burmistrza nagrody odebrali również uczniowie wyróżnieni w 14 Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - 20 lat Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem Jak nas widzą tak nas malują:

Aleksandra Krzywiec i Katarzyna Kupiec – kl. 0B,

Malwina Kucharska – kl. IA,

Bartosz Basaj i Nikodem Paśnicki – kl. IV

Weronika Piwońska – kl. VA

Dyrektor szkoły Roman Dariusz Bytniewski wraz z wychowawcami wręczył nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców uczniom klas III, IV i V, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu.

Klasa III A – Martyna Botwina, Paulina Jaraszek, Patryk Surynt, Magdalena Rayska, Kinga Mateńka, Julia Pliżga, Patrycja Balcerek, Daniel Malski, Natalia Kalbarczyk, Andrzej Cebula i Andżelika Karolak.

Klasa III B – Anna Kawka, Agata Guzek, Aleksandra Banaś, Milena Bieniarz, Paulina Boratyńska, Marianna Ceglarska, Katarzyna Kursa, Aleksandra Jaraszek, Gerard Pięta, Dominika Kurzyp, Martyna Dołęga i Jaromir Żaczek.

Klasa IV – Aleksandra Całus, Nikodem Paśnicki, Katarzyna Stachowicz, Julia Kutera, Jakub Błażejczyk, Piotr Jezuita, Filip Lisiecki, Katarzyna Kożuch i Paulina Lepak.

Klasa V A – Zuzanna Chochowska, Aleksandra Zwolska, Aleksandra Cichecka, Julia Kolek, Julia Olender, Jakub Skorłutowski, Weronika Pudło i Weronika Piwońska.

Klasa V B – Kinga Lubkiewicz, Jakub Sadurek, Weronika Marczak, Marlena Marut, Szymon Boratyński, Jakub Cygan, Jakub Dzik, Klaudia Gancarczyk i Maciej Kruczyński.

Stałym punktem uroczystości zakończenia roku szkolnego jest ceremonia przekazania sztandaru uczniom klas piątych przez uczniów kończących edukację w szkole podstawowej. W tym roku zaszczyt ten przypadł Patrycji Filipek, Aleksandrze Zając, Damianowi Kurkowi – klasa VI oraz Klaudii Gancarczyk, Izabeli Jaraszek, Maciejowi Kruczyńskiemu – klasa V.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandarów uczniowie z wychowawcami udali się do sal po odbiór świadectw.

Wspaniałych wakacji !!! Do zobaczenia 1 września 2012r.!!!

16zso

19zso

22zso

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.