godło
Herb Dęblin

Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu...” - słowami Elizy Orzeszkowej uczniowie powitali przybyłych na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady Miasta pan Waldemar Chochowski odczytał list z życzeniami od pani burmistrz Beaty Siedleckiej. Serdeczne słowa popłynęły także w stronę pedagogów od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy na ręce dyrekcji szkoły złożyli kwiaty.

14 października w naszej szkole to również tradycja ślubowania klas pierwszych gimnazjum i liceum. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, dumnie powtarzając tekst roty, odczytany przez dyrektora pana Romana Bytniewskiego.

W dniu 24 września br. klasa 2cd wzięła udział w Lubelskim Festiwalu Nauki . Pierwsze zajęcia odbyły się w Instytucie Biotechnologii, a temat brzmiał: ,,W poszukiwaniu roślinnego DNA". Te zajęcia pozwoliły nam zapoznać się z podstawowymi technikami analizy molekularnej. Samodzielnie izolowaliśmy DNA groszku. Najciekawsze zajęcia odbyły się w Uniwersytecie Medycznym. Już sama nazwa brzmiała zachęcająco: ,,Babciu, dziadku dlaczego masz takie? - symulacja osób starszych”. Nauka przez śmiech i zabawę pomogła nam przybliżyć trudności, z jakimi na co dzień mierzą się starsi ludzie. Wycieczka ta zostanie na długo w naszej pamięci . Mamy nadzieję, że takich podróży będzie więcej .

W dniu 26 czerwca 2015r. zebraliśmy się na dziedzińcu przed budynkiem ZSO w Dęblinie, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2014/15. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu przez społeczność szkolną, dyrektor ZSO Roman Bytniewski przywitał zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierował do władz miasta i rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły.

Ciepłe słowa do wszystkich zebranych skierowała również pani Burmistrz Beata Siedlecka.

Po tej części apelu nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród dla najlepszych uczniów ZSO. Nagrodę Burmistrza Miasta Dęblina otrzymała uczennica Liceum Ogólnokształcącego Agata Samuś, która uzyskała średnią ocen 5,4. Najlepszą średnią Gimnazjum nr 1 może pochwalić się Aleksandra Całus (5,4), a w Szkole Podstawowej nr 5 Justyna Miciul (5,6).

25 czerwca w sali gimnastycznej naszej szkoły, pożegnaliśmy uroczystym apelem uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej i klas 3 Gimnazjum. W apelu uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – Pani Anna Wojdyła - Pawlak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Henryk Wiejak , Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Dariusz Pokrywa, Grono Pedagogiczne naszej szkoły oraz uczniowie klas piątych szkoły podstawowej i uczniowie klas drugich gimnazjum.

Po przemówieniach Dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości przekazano nagrody rzeczowe dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w edukacji oraz nagrody książkowe za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz pracę na rzecz szkoły. Ponadto Dyrektor szkoły w imieniu Rady Pedagogicznej wręczył rodzicom pisemne podziękowania za zaangażowanie w działalność szkoły.

dni otwarte

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w ZSO
odbędzie się 26 czerwca 2015 roku o godz. 930 na dziedzińcu szkoły.
Serdecznie zapraszmy!

Dnia 10 czerwca 2015 r. od godz. 9.30 na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, odbyła się „ III Olimpiada przedszkolaka” pod tegorocznym hasłem – „Wystartuj z przedszkola”. Udział w niej wzięły dzieci z trzech dęblińskich przedszkoli: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 3 – oddział z ul. 15 – tego Pułku Piechoty „Wilków” oraz oddział z ul. Michalinowskiej. W imprezie łącznie wzięło udział około 100 przedszkolaków. Dzieci swoje umiejętności sportowe mogły zaprezentować na torze przeszkód , slalomie piłkarskim oraz placu zabaw. Nie obyło się również bez sportowej rywalizaccji. Reprezantanci poszczególnych przedszkoli spróbowali swoich sił w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych t.j „rzucie piłeczką palantową” oraz „biegu na 40 m.” I tak po zaciętej rywalizacji klasyfikacja przedstawiła się nastepująco:

W niedzielę – 21 czerwca 2015 r. w godz. 15.00– 18.00 na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbyły się „Rodzinne Igrzyska na Orliku”. Impreza zorganizowana była w ramach ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie a także uświetniła obchody „Dni Dęblina”. Fundatorem nagród i łakoci był Urząd Miasta Dęblin. W Igrzyskach wzięło udział około 20 rodzin. Uczestnicy mogli rywalizować zarówno w konkurencjach grupowych, jak i indywidualnych. Do konkurencji grupowych należały: łączony skok w dal z miejsca, wyścig trójek z obręczą, slalom niewidomego oraz bieg dobierany. Natomiast do konkurencji indywidualnych należały: rzut woreczkami do obręczy, rzut gumowcem z nogi na odległość, rzut beretem na odległość, rzuty do kosza oraz slalom piłkarski.

Dnia 22 maja 2015r. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie obchodził Święto patrona szkoły. Uczniowie wraz z wychowawcami zgromadzili się przed budynkiem szkoły, gdzie dyrektor ZSO pan Roman Bytniewski złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym poległych absolwentów naszego LO. Następnie społeczność szkolna przeszła po pomnik 15 Pułku Piechoty ,,Wilków’’ przy ul. Podchorążych. Udział w uroczystości wzięli także harcerze, kombatanci, wojsko, przedstawiciele władz miasta i Towarzystwa Przyjaciół Dęblina oraz mieszkańcy.

Po raz kolejny w Zespole Szkół Ogólnokształcących zorganizowano Dzień Otwarty dla gimnazjalistów zainteresowanych kontynuacją nauki w naszej szkole. Wydarzenie miało na celu prezentację bogatego dorobku szkoły i przybliżenie oferty edukacyjnej przygotowanej na rok szkolny 2015/16.

Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej, gdzie wszystkich gości przywitał dyrektor Roman Bytniewski, mówiąc, dlaczego warto uczyć się w Liceum Ogólnokształcącym im. 15 P.P. „Wilków” w Dęblinie. Po wystąpieniu dyrektora gimnazjaliści obejrzeli prezentację o szkole oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów liceum. Następnie, specjalnie dla gości, wystąpił raper Lasio Companija – absolwent naszego liceum. Opuszczając salę gimnastyczną każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotkę, prezentację multimedialną o szkole oraz słodki upominek.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.