godło
Herb Dęblin

Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu...” - słowami Elizy Orzeszkowej uczniowie powitali przybyłych na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycieli, pracowników szkoły i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady Miasta pan Waldemar Chochowski odczytał list z życzeniami od pani burmistrz Beaty Siedleckiej. Serdeczne słowa popłynęły także w stronę pedagogów od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, którzy na ręce dyrekcji szkoły złożyli kwiaty.

14 października w naszej szkole to również tradycja ślubowania klas pierwszych gimnazjum i liceum. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, dumnie powtarzając tekst roty, odczytany przez dyrektora pana Romana Bytniewskiego.

W dniu 24 września br. klasa 2cd wzięła udział w Lubelskim Festiwalu Nauki . Pierwsze zajęcia odbyły się w Instytucie Biotechnologii, a temat brzmiał: ,,W poszukiwaniu roślinnego DNA". Te zajęcia pozwoliły nam zapoznać się z podstawowymi technikami analizy molekularnej. Samodzielnie izolowaliśmy DNA groszku. Najciekawsze zajęcia odbyły się w Uniwersytecie Medycznym. Już sama nazwa brzmiała zachęcająco: ,,Babciu, dziadku dlaczego masz takie? - symulacja osób starszych”. Nauka przez śmiech i zabawę pomogła nam przybliżyć trudności, z jakimi na co dzień mierzą się starsi ludzie. Wycieczka ta zostanie na długo w naszej pamięci . Mamy nadzieję, że takich podróży będzie więcej .

UWAGA !
W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA idziennika
PRZEZ FIRMĘ PROGMAN INFORMUJEMY, ŻE BRAK
MOŻLIWOŚCI WŁAŚCIWEGO KORZYSTANIA Z DZIENNIKA
ELEKTRONICZNEGO NIE WYNIKA Z PRZYCZYN ZALEŻNYCH
OD ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W DĘBLINIE.
FIRMA PROGMAN ZOBOWIĄZAŁA SIĘ DO USUNIĘCIA
UTRUDNIEŃ W NAJBLIŻSZYM CZASIE.
PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE NIEDOGODNOŚCI.

We wtorkowe słoneczne popołudnie dziedziniec szkolny wypełnił się po brzegi uczniami i rodzicami przybyłymi na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Ważnym momentem tej części uroczystości było złożenie kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym absolwentów naszego liceum poległych podczas wojny.

Dyrektor Roman Bytniewski przywitał zgromadzonych na dziedzińcu uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. W swoim przemówieniu przedstawił wyniki matur oraz wspomniał o inwestycjach, które zostały zrealizowane w trakcie wakacji.

Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego obecna była również Burmistrz Miasta Dęblina pani Beata Siedlecka, która skierowała ciepłe słowa do zebranych osób życząc wszystkim uczniom, nauczycielom owocnej i wytrwałej pracy w nowym roku szkolnym.

W dniu 26 czerwca 2015r. zebraliśmy się na dziedzińcu przed budynkiem ZSO w Dęblinie, aby wspólnie pożegnać rok szkolny 2014/15. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu przez społeczność szkolną, dyrektor ZSO Roman Bytniewski przywitał zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierował do władz miasta i rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły.

Ciepłe słowa do wszystkich zebranych skierowała również pani Burmistrz Beata Siedlecka.

Po tej części apelu nastąpiło wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród dla najlepszych uczniów ZSO. Nagrodę Burmistrza Miasta Dęblina otrzymała uczennica Liceum Ogólnokształcącego Agata Samuś, która uzyskała średnią ocen 5,4. Najlepszą średnią Gimnazjum nr 1 może pochwalić się Aleksandra Całus (5,4), a w Szkole Podstawowej nr 5 Justyna Miciul (5,6).

25 czerwca w sali gimnastycznej naszej szkoły, pożegnaliśmy uroczystym apelem uczniów klas 6 Szkoły Podstawowej i klas 3 Gimnazjum. W apelu uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – Pani Anna Wojdyła - Pawlak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Henryk Wiejak , Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Dariusz Pokrywa, Grono Pedagogiczne naszej szkoły oraz uczniowie klas piątych szkoły podstawowej i uczniowie klas drugich gimnazjum.

Po przemówieniach Dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości przekazano nagrody rzeczowe dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w edukacji oraz nagrody książkowe za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz pracę na rzecz szkoły. Ponadto Dyrektor szkoły w imieniu Rady Pedagogicznej wręczył rodzicom pisemne podziękowania za zaangażowanie w działalność szkoły.

dni otwarte

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w ZSO
odbędzie się 26 czerwca 2015 roku o godz. 930 na dziedzińcu szkoły.
Serdecznie zapraszmy!

Dnia 10 czerwca 2015 r. od godz. 9.30 na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, odbyła się „ III Olimpiada przedszkolaka” pod tegorocznym hasłem – „Wystartuj z przedszkola”. Udział w niej wzięły dzieci z trzech dęblińskich przedszkoli: Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 3 – oddział z ul. 15 – tego Pułku Piechoty „Wilków” oraz oddział z ul. Michalinowskiej. W imprezie łącznie wzięło udział około 100 przedszkolaków. Dzieci swoje umiejętności sportowe mogły zaprezentować na torze przeszkód , slalomie piłkarskim oraz placu zabaw. Nie obyło się również bez sportowej rywalizaccji. Reprezantanci poszczególnych przedszkoli spróbowali swoich sił w dwóch konkurencjach lekkoatletycznych t.j „rzucie piłeczką palantową” oraz „biegu na 40 m.” I tak po zaciętej rywalizacji klasyfikacja przedstawiła się nastepująco:

W niedzielę – 21 czerwca 2015 r. w godz. 15.00– 18.00 na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbyły się „Rodzinne Igrzyska na Orliku”. Impreza zorganizowana była w ramach ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie a także uświetniła obchody „Dni Dęblina”. Fundatorem nagród i łakoci był Urząd Miasta Dęblin. W Igrzyskach wzięło udział około 20 rodzin. Uczestnicy mogli rywalizować zarówno w konkurencjach grupowych, jak i indywidualnych. Do konkurencji grupowych należały: łączony skok w dal z miejsca, wyścig trójek z obręczą, slalom niewidomego oraz bieg dobierany. Natomiast do konkurencji indywidualnych należały: rzut woreczkami do obręczy, rzut gumowcem z nogi na odległość, rzut beretem na odległość, rzuty do kosza oraz slalom piłkarski.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.