godło
Herb Dęblin

Święto Edukacji Narodowej w ZSO w Dęblinie

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych”.
Konfucjusz

14 października corocznie obchodzimy w rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - święto dedykowane wszystkim pracownikom oświaty. W tym roku uroczystości miały kameralny charakter ze względu na pandemię, ale towarzyszyła im serdeczna atmosfera.

Dyrektor ZSO p. Joanna Pardo przekazała nauczycielom i pracownikom list od Burmistrz Dęblina p. Beaty Siedleckiej, która życzyła wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i dużo zdrowia. Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców p. Katarzyna Ziółek, dziękując nauczycielom za dar edukacji oraz wychowanie dzieci i młodzieży. W dniu wczorajszym życzenia przekazali nam również przedstawiciele SU.
Dzień Nauczyciela jest doskonałą okazją do nagrodzenia pedagogów za ich ciężką pracę. W tym roku wyjątkowo nie odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, zaś nagrody Burmistrza Miasta Dęblin zostały przyznane paniom Barbarze Stasiak i Marii Komorzyckiej. Wyróżnienia w imieniu p. Beaty Siedleckiej wręczyła nagrodzonym Dyrektor ZSO - p. J. Pardo. Oczekiwaną chwilą było wręczenie Nagród Dyrektora: „ (…) za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej -wychowawczej oraz aktywny współudział w kształtowaniu wizerunku szkoły”. Wyróżnienia te trafiły na ręce: p. Beaty Byś, p. Tamary Czyż – Kąsek, p. Anny Iwanek, p. Iwony Kamer, p. Barbary Kurek, p. Wandy Michaluk, p. Zofii Mongard, p. Joanny Niewiadomskiej, p. Ewy Nowak, p. Marty Pataj, p. Beaty Płowaś, p. Pauliny Przychodzeń i p. Małgorzaty Sadło.
Upominkiem dla wszystkich pracowników ZSO była część artystyczna przygotowana przez uczniów klas 7 i 8 SP nr 5 pod kierunkiem pań Iwony Kamer i Marioli Krekory. Publiczność nagrodziła gromkimi brawami młodych artystów oraz ich umiejętności recytatorskie i wokalne.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pracownikom ZSO oraz dęblińskiej oświaty dużo zdrowia, spokoju, aby omijały nas wszelkie nieszczęścia, byśmy na swej drodze spotykali dobrych i mądrych ludzi, by nasi uczniowie osiągali wysokie wyniki w nauce i zawsze z sentymentem mówili o swojej szkole.

ZSO

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.