godło
Herb Dęblin

WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020 w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego związanych z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym występowaniem pandemii koronawirusa Covid-19 na terenie kraju.

Prosimy o zapoznanie się ze harmonogramem spotkań z Dyrektorem i wychowawcami klas przed rozpoczęciem roku szkolnego i w dniu 1 września 2020 roku.

W dniu 31 sierpnia w godzinach od 9.00 do 12.00 dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego i klas I szkoły podstawowej będzie możliwość "zwiedzenia" szkoły z dzieckiem. Zapraszamy!

 

Zebrania dla Rodziców dzieci przyjętych do klas I-szych szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
w roku szkolnym 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego „zerówka” i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Sikorskiego w Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021 na zebranie z Dyrektorem Szkoły oraz wychowawcami klas.

Spotkania odbędą się 31.08.2020 r. o godz. 16:00
- dla klas I-szych - w dolnej sali gimnastycznej. Wejście do szkoły od strony sali gimnastycznej
- dla oddziału przedszkolnego - w stołówce LO. Wejście główne do budynku od strony LO.

Szanowni Rodzice!

W związku z sytuacją pandemii, z zaleceniami i wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz GiS prosimy, aby na zebranie związane z nowym rokiem szkolnym przybył tylko 1 rodzic lub opiekun dziecka – przyszłego ucznia naszej szkoły.

Prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci na zebranie.

Przed wejściem do szkoły należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. konieczność posiadania maseczek oraz zachowanie odległości co najmniej 1,5 m.
Bezwzględnie przy wejściu do szkoły, każda osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. Prosimy bezpośrednio iść do wyznaczonej sali i nie przemieszczać się po terenie szkoły.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego na placu szkolnym:

Szkoła Podstawowa
• 9.15 – klasy 0, 1a, 2a, 3a, 4a, 4b
• 10.00 – klasy 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b
• 10.30 – klasy 1b, 2b, 3b, 5a

Liceum Ogólnokształcące

• 11.00 – klasy LO – 1, 2a, 2b, 3a, 3b

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin rozpoczęcia roku szkolnego.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa
na rozpoczęcie roku szkolnego:

1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły na dziedzińcu. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.
2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) powinni mieć zakryte usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
3. Po krótkiej uroczystości uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach lub innym zabezpieczeniu ust i nosa pod opieką wychowawcy i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
4. Po wejściu do budynku wszyscy dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
5. Rodzice i opiekunowie uczniów oczekują na dzieci przed budynkiem szkoły. W uzasadnionych przypadkach (decyduje wychowawca) dopuszcza się wejście do szkoły rodzica (jedna osoba) z dzieckiem jedynie w klasach 1 i 0 SP.
6. Wejście do budynku innych osób niż rodzice/opiekunowie, uczniowie i pracownicy szkoły bez zgody Dyrektora jest niedozwolone.
7. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.

Dyrektor ZSO
Joanna Pardo

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.