godło
Herb Dęblin

Ogłoszenie


Informuję, że zgodnie z rozporządzeniami MEN i wytycznymi organu prowadzącego od 25 maja 2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych) dla uczniów oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Od dnia 25 maja 2020 roku na wyraźną prośbę rodzica/ucznia istnieje także możliwość zorganizowania konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły dla uczniów klas ósmych i absolwentów klasy maturalnej, natomiast od 1 czerwca dla pozostałych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Z powodu zagrożenia wywołanego występowaniem w kraju pandemii Covid-19 i na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie opracowane zostały procedury bezpieczeństwa podczas takich zajęć. Wraz z załącznikami znajdują się one na stronie internetowej szkoły w zakładce „dla rodziców”.
Proszę o szczegółowe zapoznanie się osób zainteresowanych z ich treścią i w razie konieczności pobranie i uzupełnienie wymaganych załączników.

Dyrektor ZSO w Dęblinie

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.