godło
Herb Dęblin

Obchody Dnia Ziemi w ZSO

22 kwietnia w 192 krajach świata obchodzony jest Dzień Ziemi. W Polsce pierwszy raz zorganizowano go w 1990. To czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko.

Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu szacunku i miłości do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które trwały od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2018 r. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uczestniczyli w różnych pracach i konkursach, których głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia środowiska naturalnego i jak im przeciwdziałać.
Od 4 kwietnia do 15 kwietnia chętni uczniowie klas 4-6 wykonywali plakaty dowolnymi technikami o tematyce ekologicznej, które były zaprezentowane podczas przedstawienia „ Ziemia potrzebuje pomocy”. Najciekawsze prace wykonali Wiktoria Wybut kl.5b,Eryk Kurdziałek kl. 5a, Łucja Zborowska kl. 5a i Jakub Rybak kl.5a.
Kolejnym punktem programu realizowanego w związku z obchodami Dnia Ziemi było przeprowadzenie 12 kwietnia Szkolnego Konkursu Ekologicznego, który miał za zadanie motywowanie uczestników do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie pani wicedyrektor Barbara Stasiak, pani Agnieszka Jarząb i pani Iwona Gorczyca. Udział wzięło 12 uczniów klas piątych i szóstych. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrody. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Lisiecka kl.6b, drugie – Weronika Kania kl. 6a, trzecie – Natalia Madejska kl. 6a. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Łuczyńska kl.6b, Julia Stolarczyk kl. 6a, Łucja Zborowska kl. 5a, Izabela Królikowska – kl. 6a, Nikodem Pataj kl. 5a, Jakub Rybak kl. 5a, Bartłomiej Kosek kl. 6a, Weronika Malska kl. 6a, Nikola Kwas kl. 6a.
W czasie obchodów Dnia Ziemi uczniowie wraz z opiekunami wykonali ścienne gazetki o tematyce ekologicznej. Omówili zagadnienia o zagrożeniach i ochronie przyrody, podczas których uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat segregacji śmieci. Uświadomili sobie, jakie zagrożenia płyną z ciągle zwiększających się ilości śmieci. Zrozumieli , dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną, wodę, szanować rośliny i zwierzęta. Poznali pojęcia: „biodegradacja”, „utylizacja”, „przetwarzanie”, „recykling”, „likwidacja odpadów”.
23 kwietnia uczniowie klasy 3c pod opieką p. Joanny Niewiadomskiej podjęli działania związane z porządkowaniem terenu wokół szkoły. Oczyścili ze śmieci otoczenie szkoły oraz z chwastów okolice placu zabaw. Takie działania przyczyniły się do poprawy estetyki terenu oraz utrzymania równowagi biologicznej środowiska.
Dnia 25 kwietnia w sali gimnastycznej uczniowie klas 0 - 6 z zainteresowaniem obejrzeli bardzo pouczające przedstawienie „ Ziemia potrzebuje pomocy”, przygotowane przez klasę 6a pod opieką p. Iwony Gorczycy. Uczniowie pod postaciami drzew i owadów przybliżyli życie w lesie, w którym człowiek nie zwraca uwagi na ochronę przyrody i zaburza jej równowagę i harmonię . Dzieci przypomniały, że nasza planeta jest naszym wspólnym domem i dobrem, jakie ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy i jak należy o nią dbać. Każda forma życia zasługuje na szacunek i ludzie nie mogą być obojętni na los Ziemi. Przepiękne stroje przygotowane przez uczniów wszystkim bardzo się podobały. Przedstawienie uświetniły piosenki, plakaty oraz wymowna dekoracja miały na celu propagowanie postaw i zachowań ekologicznych. Ważnym elementem inscenizacji było przedstawienie Kodeksu Rozsądnego Użytkownika Ziemi.
Na zakończenie pani wicedyrektor Barbara Stasiak wręczyła nagrody i wyróżnienia zwycięzcom Szkolnego Konkursu Ekologicznego.


Iwona Gorczyca

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.