godło
Herb Dęblin

Wyprawka szkolna w roku szkonym 2012/2013

Uczniowie objęci pomocą:

 • *Kl. I – IV szkoły podstawowej
 • *Kl. 1 szkoły ponadgimnazjalnej
 •  *Uczniowie szkół podst., gimnazjum i ponadgimn. posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • Uczniowie słabowidzący, niesłyszący,
  • Uczniowie z upośl. umysłowym w stopniu lekkim,
  • Uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

*Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej np. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem klas pierwszych SP.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:

 • 180 zł dla uczniów klas I –III SP
 • 210 zł dla uczniów klasy IV SP oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV – VI SP
 • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
 • 352 zł dla uczniów klas I LO i niepełnosprawnych uczniów LO

Progi dochodowe w rodzinie (zg. z kryterium dochodowym zapisanym w ustawie o pomocy społecznej) :

 • Klasy I SP – do 504 zł netto na jednego osobę w rodzinie;
 • Klasy II – IV SP, 1 LO - do 351 zł netto na osobę w rodzinie;

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć

do dnia 5 września 2012 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013. Formularze wniosków są dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie Miasta Dęblin - www.deblin.pl

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.