godło
Herb Dęblin

Pracownia biologiczna XXI wieku w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie-wspomóż nas w realizacji wielkiej przemiany!

,, Otwartą księgą jest natura,
Dla tego co w niej czytać umie,
Kazaniem- ptak, kwiat, las i chmura
Dla tego, co ich głos rozumie”.

/ Konstanty Damrot /

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie jest placówką oświatową, w której od wielu lat kształtuje się postawy poszanowania natury, umiejętnego ,, czytania w księdze natury” tego, co najistotniejsze dla zachowania piękna i czystości środowiska, w którym żyjemy. Działania proekologiczne, a przede wszystkim uwrażliwienie na ten aspekt działalności człowieka są szczególnie bliskie nauczycielom biologii, którzy na tym polu – zarówno w Gimnazjum Nr 1, jak i w Liceum Ogólnokształcącym – mają liczne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Potrafią oni dotrzeć i rozbudzić zainteresowania uczniów, kierują ich rozwojem intelektualnym, przyczyniają się do zwrócenia uwagi na działalność proekologiczną i prozdrowotną wszystkich podmiotów w najbliższym otoczeniu szkoły.

Mając na względzie zrozumienie wagi problemu, zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięcia, jakim jest modernizacja pracowni biologicznej, by dostosować ją do współczesnych wymagań dydaktycznych.

Pragniemy stworzyć w szkole warunki do pracy laboratoryjnej uczniów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy z zakresu biologii, edukacji zdrowotnej i ekologicznej.

Stworzenie nowoczesnej pracowni wyposażonej w ciąg ćwiczeniowy, w którym znajdują się mikroskopy oraz dostęp do urządzeń audiowizualnych zapewni możliwość wykonywania ciekawych doświadczeń. W wyremontowanej pracowni biologicznej znajdą się również ekrany z możliwością odtworzenia obrazu z mikroskopu zamontowanego w pulpicie katedry, przy której będzie pracował nauczyciel prowadzący zajęcia. Tak wyposażona pracownia XXI wieku przyniesie korzyści młodzieży chcącej studiować nauki przyrodniczo- medyczne.

Liczymy, że wsparcie działalności dydaktyczno- wychowawczej Absolwentów naszego Liceum oraz Przyjaciół szkoły będzie wynikało nie tylko ze zrozumienia, miłości do natury, do zapisywania na lata w ,, otwartej księdze” własnej karty, ale przede wszystkim z sentymentu do szkoły, która we wrześniu 2013r. będzie obchodziła 85 lat istnienia.

Wsparcie można przekazać na numer konta- 4287 3600 0620 0516 0000 9700 01, z dopiskiem „Pracownia Biologiczna”.

Serdecznie dziękujemy za każdy dar serca, który będzie dla nas cennym wsparciem i pozwoli nam zrealizować nasze zamierzenie.

brak zdjecia

Projekt aranżacji wnętrza pracowni biologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie:

„Centrum promocji zdrowia i ekoetyki w ZSO w Dęblinie”

Projektował: mgr inż. Cezary Tempiński

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.