godło
Herb Dęblin

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/2014

Uczniowie objęci pomocą:

 • Kl. I - III i V szkoły podstawowej,
 • Kl. 2 szkoły ponadgimnazjalnej,
 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • słabowidzący, niesłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:

 • do 225 zł dla uczniów kl. I - III SP
 • do 325 zł dla uczniów kl. V SP
 • do 445 zł dla uczniów kl. 2 ponadgimnazjalnej
 • do 225 zł. dla uczniów niepełnosprawnych kl. I - III SP
  •   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym kl. IV-VI SP i gimnazjum,
 • do 325 zł dla uczniów niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: kl. IV - VI SP,
 • do 350 zł dla uczniów niepełnosprawnych ( z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: gimnazjum,
 • do 445 zł dla uczniów niepełnosprawnych: LO .

W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie.

 

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.