godło
Herb Dęblin

"Razem przeciw nietolerancji"

Dnia 12.12.2014r. uczniowie klas II - III Gimnazjum nr 1 i 1 – 2 Liceum Ogólnokształcącego realizowali program profilaktyczno-edukacyjny „Razem przeciw nietolerancji”.

Gimnazjaliści wzięli udział w projekcji filmu pt. ”Szkolna inwestycja”. W przerwach pomiędzy odsłonami filmu zadane zostały pytania dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, stereotypów i uprzedzeń. Budujące są wybory naszych gimnazjalistów- potwierdzają dużą wrażliwość, zdolność emaptii, akceptację inności. Pytanie o sposoby przeciwdziałania dyskryminacji nie pozostało bez odpowiedzi – do istotnych należało zdanie wypowiedziane przez uczennicę „Należy zacząć od siebie..” Celem zapobiegania zjawiskom wykluczenia społecznego przypomniano również obowiązki wynikające nie tylko z przepisów ogólnoświatowych, ale również procedur szkolnych.

Licealiści po każdym akcie filmu „Czy tylko dlatego, że inny?” dyskutowali nad zachowaniem bohaterów, pomagali w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego postępowania, głosowali wypowiadając swoje zdanie i motywy, jakimi kierowali się przy podejmowaniu decyzji. Dyskutując nad postawami bohaterów stworzyli definicje tolerancji i dyskryminacji, ukazali różnice pomiędzy tymi zjawiskami. Sprowokowana do dyskusji młodzież zwróciła uwagę na różne rodzaje dyskryminacji – m.in. rasizm, homofobia, ksenofobia, antysemityzm, seksizm oraz wartości, które dla młodego pokolenia często niestety stanowią wyznacznik oceny innych – status materialny. Mówiono o przejawach i sposobach przeciwdziałania postawom dyskryminującym innych.

Projekcja filmów oraz dyskusja uczniów odbywające się w konwencji „Decyzja należy do Ciebie” były przygotowaniem do zajęć przeprowadzanych w klasach na temat:„Chłopiec z dwojgiem oczu” i „Eurokolej a la carte”.

Projekcja filmów mogła się odbyć dzięki współpracy szkoły z 6 Skrzydłem Lotnictwa Szkolnego, a szczególnie Panu Mirosławowi Michalukowi.

Dziękujemy.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.