godło
Herb Dęblin

Olimpiada Zdrowia PCK - etap wojewódzki

W dniu 19 maja 2023r. o godz. 10:00 w Centrum Pomocy Humanitarnej PCK w Lublinie odbył się III etap XXX Olimpiady Zdrowia PCK, do którego zakwalifikował się uczeń naszej szkoły, klasy 8c - Franciszek Karpiński.


Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne poprzez

  1. kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,

  2. pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne,

  3. inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie oraz dbałość o środowisko naturalne w środowisku szkolnym i lokalnym.

Etap okręgowy Olimpiady obejmował część pisemną i przeprowadzenie akcji prozdrowotnej. Test pisemny składał się z 40 pytań (zarówno jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i zadań o charakterze „prawda-fałsz"). Czas pracy wynosił 40 minut. Po rozwiązaniu zadań czterech uczestników, wśród nich, nasz uczeń Franek uzyskało taki sam wynik, w związku z taką sytuacją jury olimpiady przeprowadziło pisemną dogrywkę. Składającą się z 15 zadań rozwiązywanych w czasie 15 minut.
Akcję prozdrowotną pt.: „ Używki – podstępne haczyki” Franek opracował i przeprowadził wśród uczniów swojej szkoły w czasie 24.04 – 09.05.2023r. Jej celem było uświadomienie negatywnego wpływu używek na stan zdrowia człowieka, głównie młodzieży oraz podkreślenie istoty unikania substancji szkodliwych i znajomość sposobów bronienia się przed nimi. Pierwszym etapem akcji było przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej dla młodzieży szkoły podstawowej, w której wskazał związek między paleniem tytoniu, piciem napojów energetycznych, nadużywaniem alkoholu i braniem narkotyków, a zmianami w funkcjonowaniu organizmu człowieka, szczególnie młodego oraz jak zapobiegać uzależnieniom. Podkreślił istotę odpowiedzialności za własne zdrowie oraz przekonał o skutkach swojego postępowania związanego ze stosowaniem używek. Kolejnym zadaniem akcji było zaangażowanie kolegów i koleżanek z klas 7 i 8 do wykonania plakatów lub ulotek na temat szkodliwego działania wybranej używki na organizm człowieka. Franek wykonał także gazetkę ścienną „ Stop! Używki – podstępne haczyki”, która znajduje się na II piętrze w części licealnej naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi wiadomościami.
Po sprawdzeniu prac i zsumowaniu punktacji z dwóch części Franciszek zdobył II miejsce etapu okręgowego XXX Olimpiady Zdrowia PCK w kategorii szkół podstawowych. Serdecznie gratulujemy Frankowi!
Transmisję z przebiegu III etapu Olimpiady w Lublinie można obejrzeć otwierając link https://lublin.tvp.pl/69965080/okregowy-etap-olimpiady-zdrowia-pck-dla-najlepszych-indeksy-na-studia

Iwona Gorczyca

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.