godło
Herb Dęblin

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony miś” rozstrzygnięty!!!

25 listopada, czyli dokładnie w Dzień Pluszowego misia, został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs plastyczny dla klas zerowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Dęblinie, którym swoim patronatem objęła pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin.


Wzięły w nim udział 4 placówki z terenu Miasta Dęblin: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Curie-Skłodowskiej, Miejskie Przedszkole nr 3 przy ulicy Michalinowskiej oraz Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego.
Prace plastyczne zachwyciły swoją oryginalnością i starannym wykonaniem. Każdy z misiów wymyślonych przez dzieci był jedyny i niepowtarzalny, wymarzony…
Spośród prac zgłoszonych do konkursu Komisja Konkursowa, w składzie: p. Anna Krawczak (MDK w Dęblinie), p. Zofia Mongard (nauczyciel-bibliotekarz w ZSO), p. Barbara Kurek (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w ZSO) oraz p. Sylwia Gromuł (nauczyciel wychowania przedszkolnego w ZSO, koordynator konkursu), wybrała i narodziła następujące z nich:
I miejsce (ex aequo) Ruben Kośla (Przedszkole nr 3 Michalinowska) oraz Jakub Moskowicz (SP5)
II miejsce – Oliwia Wiśniewska (SP4)
III miejsce – Kasia Wojdat (SP3)
Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Dęblin – Amelia Szewczykowska (SP5).
Wyróżnienia otrzymali:
Antoni Niezgoda (Przedszkole nr 3 Michalinowska)
Hanna Bielak (SP5);
Nina Ślusarz (SP4);
Zofia Błachnio (SP5;)
Zuzanna Cholewa (SP3)
Marcelina Prokocka (SP5).
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe (różne historie o misiach) oraz kolorowe materiały plastyczne, aby mogli dalej rozwijać swoje talenty artystyczne. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Dęblin.
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w Konkursie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz gadżety z logo Miasta Dęblin.
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które włączyły się w organizację Konkursu,
zwłaszcza do pani Beaty Siedleckiej Burmistrz Miasta Dęblin za chęć objęcia Patronatem Honorowym tego wydarzenia i ufundowanie nagród dla uczestników Konkursu;
• pani Anny Krawczak z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, pani Zofii Mongard oraz pani Barbary Kurek (nauczycieli ZSO w Dęblinie) za pracę w Komisji Konkursowej i rzetelną ocenę prac dzieci;
• pana Kamila Krypskiego z Urzędu Miasta Dęblin za pomoc w promocji Konkursu;
• pani Krystyny Łopaty (absolwentki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie) za zaprojektowanie logo Konkursu
• oraz do nauczycieli placówek, które zgłosiły się do Konkursu:
• pani Agnieszki Szkody (SP 4), pani Magdaleny Walas-Bryl i pani Marty Kubiak (Przedszkole nr 3 Michalinowska) oraz pani Estery Kośli (SP 3) za przygotowanie uczniów do Konkursu.
Mam nadzieję, że pasja młodych artystów do tworzenia własnych, oryginalnych prac będzie rosła i rozwijała się z każdym dniem. Tego Wam wszystkim życzę.
Gratuluję serdecznie wszystkim nagrodzonym! Niech miś będzie z Wami! 😀😀😀

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostały zaprezentowane na wystawie „Mój wymarzony miś”.

Sylwia Gromuł

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.