godło
Herb Dęblin

Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania"

Realizacja projektu - "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Mieście Dęblin"

W roku szkolnym 2011/2012 realizowany jest w naszej szkole projekt pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Mieście Dęblin” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym projektu jest wyeliminowanie lub znaczne zmniejszenie zidentyfikowanych problemów poprzez zindywidualizowanie procesu nauczania w klasach I-III w ciągu dwóch semestrów. Ponadto realizacja projektu zapewnia poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi jak również podnosi jakość specjalistycznego wsparcia udzielanego uczniom. W ramach projektu doposażona została szkolna baza dydaktyczna, która umożliwia skuteczne osiąganie celów.

Dla uczniów, w zależności od zdiagnozowanych problemów, realizowane są zajęcia w odniesieniu do:

  • specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu - Zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności czytania i pisania - prowadzone przez panią Katarzynę Jaśkowską i panią Barbarę Kurek;
  • trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych – Zajęcia w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych – prowadzone przez panią Ewę Nowak;
  • korekcji wad postawy – Zajęcia w zakresie korygowania wad postawy – prowadzone przez panią Barbarę Stasiak i pana Roberta Szewczyka;
  • rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych - Zajęcia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych – prowadzone przez panią Monikę Kruczyńską.

Są to zajęcia pozalekcyjne.

W wyniku realizacja projektu uczniowie podniosą swoje umiejętności z języka polskiego, matematyki jak również nastąpi korekcja wad postawy. Wzrośnie ich poczucie pewności, samooceny, rozbudzone zostaną zainteresowania naukami ścisłymi. Uczniowie tym samym będą lepiej przygotowani do kolejnych etapów kształcenia.

Zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności czytania i pisania - Barbara Kurek - grupa I

Grupa_I_200_084

Grupa_I_200_087

Grupa_I_200_089

 

Zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności czytania i pisania - Katarzyna Jaśkowska - grupa II

Grupa_II_200_126

Grupa_II_200_128

Grupa_II_200_130

Grupa_II_200_138

Grupa_II_200_141

Zajęcia w zakresie korygowania wad postawy - Robert Szewczyk - grupa III

Grupa_III_200_145

Grupa_III_200_149

Grupa_III_200_154

Grupa_III_200_162

Grupa_III_200_163

Zajęcia w zakresie korygowania wad postawy - Barbara Stasiak - grupa IV

Grupa_IV_200_051

Grupa_IV_200_075

Grupa_IV_200_075

Grupa_IV_200_102

Grupa_IV_200_121

Zajęcia w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych - Ewa Nowak - grupa V

Grupa_V_200_081

Grupa_V_200_085

Grupa_V_200_090

Zajęcia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych - Monika Kruczyńska - grupa VI

200_076_Grupa_VI

200_077_Grupa_VI

200_093_Grupa_VI

200_094_Grupa_VI

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.