godło
Herb Dęblin

Patron

Patron LO 2021565

15 Pułk Piechoty "Wilków" - patron Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie

 • 1792 – powstanie 15 Pułku Piechoty jako XV regimentu stacjonującego w Warszawie pod dowództwem pułkownika. Jana Augusta Cichockiego; udział w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, po klęsce likwidacja pułku
 • 1794 – odtworzenie pułku decyzją Tymczasowej Rady Zastępczej; udział w walkach powstania kościuszkowskiego: Warszawa, Zegrze, Krupczyce, Brześć, Maciejowice
 • 1809 – Księstwo Warszawskie – utworzenie 15 Pułku Piechoty w Krakowie jako Pułku 3. Piechoty Wojsk Galicyjsko - Francuskich pod dowództwem płk. Miastkowskiego; od 1811 roku przeniesiony do Warszawy w składzie pierwszej brygady gen. Mielżyńskiego;
 • 1812 - udział w wyprawie Napoleona na Moskwę; walki pod Smoleńskiem, Borodino, Kamienskoje, nad Berezyną, pod Ziembinem,
 • 1813 - w składzie VII Korpusu ks. Józefa Poniatowskiego, udział w walkach pod Lipskiem, Frohburgiem, Doelitz
 • 1830 - 1831 – powstanie listopadowe – z inicjatywy regimentarza Romana Sołtyka i płk. Stanisława Małachowskiego sformowany 15 pułk piechoty bronił przepraw na Wiśle, walczył pod Wronowem, Potyczem, Jędrzejowem, na Pradze; po kapitulacji Warszawy został oddelegowany do twierdzy Modlin
 • 1918 – w grudniu powstał 16 pułk piechoty w powiatach bocheńskim, gorlickim i rzybowskim, przemianowany w styczniu 1919 r. na 15 pułk piechoty
 • 1919 – walki z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej pod Sądową Wisznią, Dołhomościskami, Milatynem, Dublanami, Ławoczną, Żydowem, Oleskiem, Podhorcami; walki na Wołyniu pod Czartoryskiem i Stepaniem nad Słuczą; walki na Polesiu pod Makowicą, Kotkowiczami, Iwaszkowiczami i Młynkiem
 • 1920 – Iwaszkowicze - Kopatkowicze, Stodolicze, Hrebeń, ofensywa na Mozyrz i Kalinkowicze, Słoboda Jakimowska, Wilcza Góra, Horodyszcze,Rzeczyca, Grochów, Łojów, Szarejki, Łubnia
 • Bitwa warszawska – w składzie 3. armii gen. Sikorskiego walki 17 sierpnia pod Pułtuskiem; walki z konarmią Budionnego pod Monistyczami i Stepankowicami; Bitwa pod Stepankowicami stoczona 5 września 1920 roku to najwspanialszy czyn bojowy pułku, wówczas pułk przyjął imię „Wilków”, a dzień zwycięskiej walki stał się świętem pułku.
 • 04-12-1920 r. Łazduny pod Lidą Marszałek - Józef Piłsudski udekorował sztandar 15 PP Orderem Virtuti Militari; na sztandarze pułku widniał order Virtuti Militari, herb Bochni (której mieszkańcy ufundowali sztandar) i wizerunek św. Kingi - patronki bocheńskiej kopalni soli. Na odznace pułkowej umieszczono cztery wilcze głowy
 • II Rzeczpospolita – 15 PP stacjonował od przełomu 1920/1922 w twierdzy Dęblin; dowódca pułku ppłk Władysław Wojakowski, w latach 1935 - 1938 – płk Władysław Mikołajczak, od 1938 r.  płk dypl. Władysław Frączek
 • 1936 – patronem pułku św. Michał Archanioł
 • 1939 – rozkazem ministra spraw wojskowych gen. bryg. Tadeusza Kasprzyckiego z 19 lipca nadanie nazwy 15 Pułu Piechoty ”Wilków”
 • 1939 r. udział w wojnie obronnej w ramach 28 Dywizji Piechoty, będącej częścią Armii Łódź dowodzonej przez gen. Juliusza Rómmla, później pod rozkazami dowódcy SGO
  „Piotrków” gen. Wiktora Thommée; walki pod Strykowem, Pabianicami, Grodziskiem Mazowieckim, Brwinowem; pułk poniósł duże straty w walkach, część żołnierzy przedostała się do Modlina, część do Warszawy i walczyła na Saskiej Kępie; 30 września 1939 r. złożono kapitulację
 • 1941 – 15 września w Tatiszczewie odtworzono 15 pułk wchodzący w skład Armii Polskiej w ZSRR gen. Władysława Andersa
 • 1944 - 1945 – udział w walkach we Włoszech o Monte Cassino i Bolonię
 • 1946 – pułk przeniesiony do Wielkiej Brytanii i rozformowany
 • okupacja - 1943 – stworzenie 15 PP jako Zgrupowanie Oddziałów Partyzanckich Armii Krajowej w okręgu AK Radom – Kielce Inspektorat Puławski, pułk brał udział w akcji „Burza”
 • 1944 - część żołnierzy w składzie Warszawskiego Korpusu AK walczyła w powstaniu warszawskim
 • 11-11-1968 – nadanie przez Kapitułę Orderu Virtuti Militari na Obczyźnie 15 pułkowi piechoty prawa do zapisu na wstęgach państwowych sztandaru „ Wyróżniony za niezwykłe męstwo w kampanii Armii Krajowej”
 • 1993 – nadanie imienia 15 Pułku Piechoty ”Wilków” Liceum Ogólnokształcącemu
 • 2008 - odsłonięcie Księgi oraz Pomnika poświęconego historii 15 Pułku Piechoty "Wilków".

 

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.