godło
Herb Dęblin

kk22

Rok szkolny 2022/2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Tradycje Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych sięgają końca XX w, kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship - IASL ) zainicjowało obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych w czwarty poniedziałek października. Od 2008 roku na świętowanie z tej okazji mamy cały miesiąc. W tym roku odbywa się to pod hasłem ,,Reading for Global Peace and Harmony”, które zostało skrócone do ,,Czytanie dla pokoju”.
Główne cele obchodów tegorocznego święta bibliotek to :

 • popularyzacja literatury pokazującej grozę i tragizm wojny, jej skutków w wymiarze materialnym, społecznym i losów jednostek,
 • podkreślenie roli literatury w kształtowaniu postaw tolerancji, doceniania wagi rozwiązywania konfliktów w duchu dialogu,
 • wykorzystanie literatury do kształtowania empatii dla ofiar agresji i pokazywanie znaczenia ich wspierania przez każdego z nas w życiu codziennym.

Zapraszamy do odwiedzania naszych wystaw i wzięcia udziału w konkursach :
I Tydzień 3.10 – 9.10. 2022r.
"Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij"
Wystawka książek o problemach w kręgu rodzinnym i rówieśniczym.
II Tydzień 10.10 – 16.10.2022r.
"Czytamy dla pokoju’’
Wystawka książek obrazujących tragizm wojny.
III Tydzień 17.10 – 23.10.2022r.
"Polscy nobliści’’
Wystawka książek o polskich laureatach Nagrody Nobla i książek ich autorstwa.
IV Tydzień 24.10 – 30.10.22r.
"Poezja jest tym co czyni cię sobą”
Wystawka tomików poezji.
Konkursy:
• Powiatowy Konkurs Fotograficzny "BĄDŹMY EKO”. Kategorie wiekowe: - kl.V-VI, - kl.VII-VIII, - szkoła ponadpodstawowa. Składanie prac w bibliotece do 12 października ( środa)
Warsztaty Poetyckie z Turniejem Jednego Wiersza organizowane w dniach 19-20 X.22 r. (wtorek, środa, czwartek) przez Miejski Dom Kultury. Wiek uczestników 14-18 lat i dorośli. Zgłoszenia do 7 października (czwartek) w bibliotece
• II Konkursie Czytelniczym Jan Paweł II – poeta, myśliciel, filozof Czytelnia LO, 26.X.22r. godz. 9.50. Zgłoszenia dwuosobowych drużyn lub pojedynczych uczestników z klas VIII i licealnych w bibliotece do 19 października
Z regulaminami konkursów można zapoznać się w czytelni.

Leonarda Jarząb

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rok szkolny 2021/2022

8-15 maja2022 Tydzień Bibliotek


Od 1985 roku 8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza – święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Związany z nim Tydzień Bibliotek w tegorocznej XIX edycji odbywa się pod hasłem:

Biblioteka - świat w jednym miejscu.

Odnosi się ono do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie.(…)

Wystarczy wejść – i można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć się w XIX-wiecznej Anglii, w starożytnym Rzymie, na Tasmanii, na Alasce, Antarktydzie, podróżować po bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedońskim, a po Galii z Juliuszem Cezarem, budować kolej birmańską z jeńcami wojennymi lub przemycać literaturę wspólnie z bibliotekarzami z Timbuktu. Można też wyruszyć w Kosmos – ten rzeczywisty (z Johnem D.Barrowem? ze Stephenem Hawkingiem?) lub wyimaginowany (z bohaterami Trylogii kosmicznej C.S.Lewisa?).
Jest jeszcze jeden wymiar owego bibliotecznego uniwersum - tu zebrana jest wiedza o wszystkim. Tu można szukać odpowiedzi na pytania o literaturę i fizykę kwantową, o historię świata i wędkarstwo, o zmiany klimatyczne i twórczość EL Greco. I… żadne z tych pytań nie będzie głupie, żadne nie pozostanie bez odpowiedzi.
Cały świat w jednym miejscu. Cała wiedza o świecie na wyciągnięcie ręki.
Przekonaj się jakie niespodzianki z tej okazji czekają na Ciebie w naszej szkolnej bibliotece.

Źródło:http://www.sbp.pl
https://tydzienbibliotek.sbp.pl

Leonarda Jarząb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Światowy Dzień Poezji

Poezja jest rodzajem muzyki : trzeba ją słyszeć, żeby móc o niej sądzić.


Wolter


Pieśni i ballady nie kończą się nigdy, bo poezja jest wieczna i nieśmiertelna, nie zna ni początku, ni końca.


Andrzej Sapkowski - Król elfów


… nie patrz na słowa a staraj się odszukać ich sens i ciepło i wzruszenie w białych przerwach miedzy niedoskonałymi wyrazami. Bo na tym właśnie polega poezja.


Zbigniew Herbert - Podwójny oddech


Jeśli celem mojej poezji jest osiągnięcie czegokolwiek, to ma ona chronić ludzi przed ograniczeniem ich postrzegania i czucia.


Jerry Hopkins – Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Historia Jimma Morrisona


Szczęśliwy naród, który ma poetę
I w trudach swoich nie kroczy w milczeniu …


Czesław Miłosz


Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna


Fiodor Dostojewski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycje konkursów literackich:
XXIX Konkurs Literacki Ikarowe Strofy 2022
Na konkurs można przesłać 5 wierszy lub jedno opowiadanie. Kategorie wiekowe: do lat 16 i powyżej 16 lat. Organizatorem jest Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Termin: do 31 sierpnia 2022r.
https://klubdgrsz.wp.mil.pl

XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im Marka Hłaski
Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Należy przesłać 3 utwory poetyckie lub prozę o objętości do 10 str. Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie. Termin: do 11 kwietnia 2022r.
http://www.mdkchorzow.pl/

Konkurs Poezji Śpiewanej O poezję trzeba dbać
Uczestnikami mogą być uczniowie klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. Termin zgłoszeń 31 marca 2022r. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2022r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie.
www.deblin.naszabiblioteka.com

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Rok Romantyzmu Polskiego


Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.
Więcej o konkursie : www.tkt.art.pl

Leonarda Jarząb

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60. rocznica śmierci Władysława Broniewskiego


Władysław Broniewski urodził się w Płocku 17 grudnia 1897, zmarł 10 lutego 1962r. Poeta, tłumacz, legionista, żołnierz wojny polsko – bolszewickiej, kawaler orderu Virtuti Militari i czterech Krzyży Walecznych, żarliwy piłsudczyk, ochotnik II wojny światowej, heroiczny więzień sowieckich katowni, żołnierz Armii Andersa, orędownik sprawiedliwości i obrońca proletariatu. Obecnie poeta zapomniany z powodu włączenia się w nurt powojennych przemian ustrojowych.


Szczęście
Rozmyślam coraz częściej
od pewnego wieczoru,
że chyba moje szczęście
jest zielonego koloru.
Więc niech ta zieleń we mnie rośnie
i niech mnie zewsząd otoczy
drapieżnie, zachłannie, miłośnie –
zieleń, jak twoje oczy.
Niechaj mi będzie życie
oceanicznym dnem,
gdzie pływają morskie straszydła
o włosach z wodorostów
zielone! zielone niesamowicie! –
I gdzie wszystko jest snem.
Przeczytaj tę bajkę, nim uśniesz,
jeśli chcesz.
Szczęście? –
to co dzień dostać jeden uśmiech
i zwrócić jeden wiersz.

Źródła:
W. Broniewski: Pamiętnik 1918-1922,Warszawa 1984.
W. Broniewski: Wiersze i poematy, Warszawa 1977.
J. Termer: Leksykon poetów. Dla szkół i miłośników poezji, Warszawa 1999.
B. Pińczuk: Broniewski, jakiego nie znamy [w:] ,,Biblioteka w Szkole’’2012, nr 6.

Leonarda Jarząb

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

145. rocznica urodzin Bolesława Leśmiana.

Bolesław Leśmian - Bolesław Leśmian, wybitny polski poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Urodził się 22 stycznia 1877r. w Warszawie, ale dzieciństwo i młodość spędził na Ukrainie. W Kijowie skończył gimnazjum klasyczne, a później studia. Wyrastał więc z trzech kultur: polskiej, ukraińskiej i żydowskiej – jego rodzice wywodzili się bowiem ze spolszczonej inteligencji żydowskiej. Niepozorny zamojski notariusz był człowiekiem obdarzonym niezwykłą, baśniową wyobraźnią, która później uczyniła z niego jednego z najciekawszych polskich poetów. Pierwszy tom wierszy Leśmiana ukazał się w schyłkowej fazie Młodej Polski i minął właściwie bez echa – nie zauważył go żaden z wybitnych krytyków tej epoki. Lata trzydzieste przyniosły Leśmianowi nieco więcej uznania artystycznego, a ukoronowaniem tego uznania był prestiżowy wybór poety na członka Polskiej Akademii Literatury. Leśmian był współzałożycielem i reżyserem eksperymentalnego Teatru Artystycznego w Warszawie. Współpracował także z pismem „Chimera”. Stworzył typ stylizowanej ludowo poezji balladowej i poematu baśniowo-filozoficznego. Bolesław Leśmian podróżował po Niemczech i Francji. W Paryżu poznał i poślubił malarkę Zofię Chylińską. Jego największą miłością była jednak lekarka Dora Lebental. Leśmian pisał nie tylko wiersze. Próbował swoich sił w dramacie, napisał także trzy tomy baśni: Klechdy sezamowe, Klechdy polskie i Przygody Sinbada Żeglarza. Poeta nie był jedynym baśniopisarzem w rodzinie. Jan Brzechwa to jego bratanek.
5 listopada 1937 r. Bolesław Leśmian zmarł w Warszawie na zawał serca. Został pochowany obok rodziny na Cmentarzu Powązkowskim. Poezja Leśmiana trafiła do lektur szkolnych, stała się i jest do dzisiaj dla wielu młodych czytelników zjawiskiem „kultowym”.

Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą -
Prócz tego, że się garną do twego uśmiechu,
Pewne, że się twym ustom do cna wytłumaczą -
I nie wstydzą się swego mętu i pośpiechu.
Bezładne się w tych słowach niecierpliwią wieści -
A ja czekam, ciekawy ich poza mną trwania,
Aż je sama powiążesz i ułożysz w zdania
I brzmieniem głosu dodasz znaczenia i treści…
(…)
B. Leśmian: Lubię szeptać ci słowa, które nic nie znaczą

Źródła :
B. Sobolewska : Bo to jest miłość ,,Biblioteka w szkole’’ 2007 nr 12
B. Leśmian : Poezje. Lublin 1998
Leonarda Jarząb

Wystawa Lesmian biblioteka LO 2021001

Zaproszenie


W czytelni ZSO warto obejrzeć wystawę pokonkursową. Składają się na nią 64 prace, które uczniowie naszej szkoły przygotowali na konkurs plastyczny
"KARTKA BOŻONARODZENIOWA’’.
Zapraszamy do podziwiania talentów, pomysłowości i wyczucia kolorów jego uczestników ( wystawa do obejrzenia do 28 stycznia 2022r.

I Konkurs Kolęd i Pastorałek 
Uczeń prezentuje przed jury i innymi uczestnikami konkursu kolędę lub pastorałkę ( 3 zwrotki). 5 kategorii wiekowych. Termin : 17 grudnia 2021. Zgłoszenia do 10.12.21r.
Organizator: D. Krajewska -pedagog, L. Jarząb – nauczyciel-bibliotekarz
Informacje: www.lo.deblin.pl

Konkurs plastyczny ,,Kartka Bożonarodzeniowa”
Konkurs dla uczniów klas ,,0-VIII”na kartkę świąteczną. Termin składania prac: 10.12.21r.
Organizator: D. Krajewska -pedagog, L. Jarząb – nauczyciel-bibliotekarz
Informacje: www.lo.deblin.pl

XV Konkurs Twórczości Miłosnej ,,Ja Cię kocham, a Ty pisz’’
Uczestnik może zgłosić 3 wiersze. Dwie kategorie wiekowe: ,,do lat 18’’ i ,,dorośli’’.
Termin : 22 stycznia 2022r.
Organizator: Krasnostawski Dom Kultury
Informacje : www.kultura.krasnystaw.pl

Konkurs na piosenkę o Krakowie II edycja
Dla osób pełnoletnich. Termin : do 31 marca 2022r.
Organizator: Krakowski Teatr Scena STU, Urząd Miasta Krakowa i Radio RMF Classic.
Informacje: https://www.scenastu.pl/teatr/konkurs-na-piosenke-o-krakowie-2/

II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej ,,Na chwałę słońca”
Uczestnik może zgłosić trzy wiersze ( max) oraz prozę ( tekst o objętości do 3 stron).
Dwie kategorie wiekowe : ,,młodzież od 12 do 18 lat’’ i ,,dorośli’’.
Termin: do 31 marca 2022r.
Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Informacje : https://biblioteka.bydgoszcz.pl/wydarzenia/

V Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Prusa
Konkurs literacki dla młodzieży od 13 do 26 lat. Uczestnik może przesłać jedno opowiadanie o dowolnej tematyce ( do 10 str. maszynopisu ).
Termin: 30 kwietnia 2022r.
Organizator: Związek Literatów Polskich o. Gdańsk oraz Fundacja Kultury WOBEC
Informacje: https://miesiecznik-wobec.pl
Leonarda Jarząb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

 

Zapraszamy do udziału w I Konkursie Kolęd i Pastorałek.

Celem konkursu jest popularyzacja kolęd i pastorałek, uwrażliwienie na ich piękno, wytworzenie świątecznej atmosfery, podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd.
TERMIN KONKURSU: 17.12.2021, godz.10.00

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas „0”, I-III, IV-VI, VII-VIII SP oraz I-III LO.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu do dnia 10.12.2021 r. do p.Leonardy Jarząb - nauczyciela-bibliotekarza lub p.Danuty Krajewskiej – pedagoga.
Uczniowie przygotowują 1 kolędę lub pastorałkę.
Uczestnik prezentuje maksymalnie 3 zwrotki danego utworu.
Komisja oceniająca będzie brała pod uwagę:
poprawność intonacji i wykonania,
poczucie rytmu,
interpretację,
ogólny wyraz artystyczny.
Dopuszcza się akompaniament lub podkład muzyczny (nagranie bez wokalu).

Przewiduje się nagrody za I miejsca w każdej grupie wiekowej.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATORZY:
Leonarda Jarząb – nauczyciel - bibliotekarz
Danuta Krajewska – pedagog

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maria Pawlikowska- Jasnorzewska (ur. 24 listopada 1891r. – zm. 9 lipca 1945r.) poetka, dramatopisarka. Pochodziła z cenionej, cieszącej się sławą rodziny artystów. Z domu Kossakówna – córka malarza - batalisty Wojciecha, wnuczka malarza koni, batalisty i autora płócien rodzajowych Juliusza, siostra pisarki Magdaleny Samozwaniec i kuzynka Zofii Kossak- Szczuckiej.


,,(…) W 1922 roku w Krakowie ukazał się pierwszy jej tomik poetycki ,,Niebieskie migdały”, który zapewnił jej od razu pozycję w świecie literackim. Startowała jako poetka nowoczesna. (…) Wiersze jej wyróżniały się kondensacją liryczną i precyzją obrazowania, co było wyrazem stylu nowej już epoki. (…) W swoich utworach poruszała temat miłości, przemijania, relacji między naturą a człowiekiem”.
Od listopada 1934 do lipca 1939 roku mieszkała na Lotnisku w Dęblinie ( jeszcze nie miał praw miejskich). Jej mąż, pilot - Stefan Jasnorzewski, został przeniesiony tutaj z Krakowa do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa.

Muzyka gwiazd [z tomiku Balet powojów ( 1935)]

Przełożono na muzykę światło Vegi…
Był to jakby Szymanowski,
Zaświatowo dziki.
Miłość nasza, gwiazda nasza już odbiegła
W niebios manowce,
O miliony lat muzyki czy światła!
W Mlecznej Drogi zaszyła się atłas.
Zdążyła się już oprzeć o kosmosu brzegi…

 • Ach, ach, kiedy to było!


Zagrajcie najpierw gwiazdy,
A potem
Naszą miłość…


Źródła:
Maria Pawlikowska- Jasnorzewska: Poezje wybrane (1968)
Maria Pawlikowska- Jasnorzewska: Wiersze wybrane (1985)
Mariola Pryzwan: Lilka. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska we wspomnieniach i listach (2015)


Leonarda Jarząb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs o Janie Pawle II

20 października 2021 od godz.10.00 w naszej bibliotece 16 uczniów rywalizowało w konkursie czytelniczym ,, Jan Paweł II – poeta, myśliciel, filozof’’. Podczas rozwiązywania zadań wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy o życiu i twórczości Jana Pawła II.
Ostatecznie w rywalizacji zwyciężyła drużyna z kl.1a LO : Oliwia Popis i Alicja Jakubik. II miejsce zajęli Maksymilian Kopeć i Jan Kieliszek z kl. 8a Szkoły Podstawowej nr 5, a III miejsce - Anna Nowakowska i Weronika Zalewska z kl.2a LO. Wszyscy otrzymali z rąk Dyrektor ZSO Joanny Pardo dyplomy oraz nagrody.
Konkurs przybliżył biorącym w nim udział postać Papieża Jana Pawła II - patrona naszego miasta, jako człowieka i twórcę.


Leonarda Jarząb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jan Paweł II – poeta, myśliciel, filozof


Regulamin konkursu czytelniczego z okazji obchodów Dnia Papieskiego 2021
w ZSO w Dęblinie

CELE KONKURSU:

 • upowszechnienie wiedzy o postaci jednego z największych Polaków papieżu Janie Pawle II,
 • zapoznanie uczniów z historią życia i kształtowania osobowości przyszłego papieża,
 • popularyzacja twórczości literackiej Karola Wojtyły,
 • przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Ojca Świętego,
 • rozbudzanie postawy poszukującej prawdziwych wartości - kształtowanie umiejętności selekcji informacji - wdrażanie korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Mogą do niego przystąpić uczniowie klas licealnych i klas ósmych szkoły podstawowej.
W czasie 60 minut uczniowie w drużynach dwuosobowych lub indywidualnie rozwiązują test
( pytania zamknięte i otwarte). W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez drużyny walczące o wygraną, nastąpi dogrywka.

NAGRODY
Uczestnicy, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca, otrzymają dyplomy i nagrody.

ZAKRES WIEDZY
Fakty dotyczące biografii Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Znajomość tytułów jego dzieł i ich tematyki. Zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki. Pomocą będą gazetki umieszczone w szkolnym korytarzu.

MIEJSCE I TERMIN:
Czytelnia - 20.10.2021r., godz. 9.50

ZGŁOSZENIA: w bibliotece do 15.10.2021r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok szkolny 2020/2021

Ogłoszenie
18 czerwca 2021r. ( piątek ) mija termin oddania książek do biblioteki.
Zwróć wypożyczone książki i odbierz Paszport czytelniczy.
Weź udział w naszej akcji wakacyjnej i wygraj nagrody.

  

Ciekawe konkursy…

Konkurs Literacki Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej na opowiadanie utrzymane w konwencji fantastyki naukowej. Termin do 31 sierpnia 2021 r.
Szczegóły: https://pffn.org.pl

52 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej .
Prace w kategoriach poezja i reportaż można zgłaszać do 10 sierpnia 2021 r. Więcej informacji: https://zamek.swidwin.pl

XVIII Ogólnopolski Konkurs na Esej Baczyński - nasz współczesny?
Konkurs na esej literacki. Termin nadsyłania prac : 29 listopada 2021r.
Regulamin : https://mbp.opole.pl

Dom Literatury w Łodzi ogłosił konkurs na małą formę komiksową ,, Norwid” z okazji roku Cypriana Kamila Norwida oraz konkurs na małą formę komiksową ,,Lem’’ z okazji roku Stanisława Lema. Techniki wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia. Termin : do 5 września 2021r.
Szczegóły: www.dom-literatury.pl

Konkurs fotograficzny Kierunek lubelskie krajobrazy.
Zdjęcia o tematyce przyrodniczej ukazujące piękno Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego oraz parków krajobrazowych z terenu województwa lubelskiego można przesyłać do 12 grudnia 2021r. Nagradzane są zdjęcia miesiąca oraz zdjęcie roku.
Więcej : https://www.lubelskie.pl/kampania-lubelskie-spotkania-z-przyroda/ w zakładce "Instagramowa akcja promocyjna #kieruneklubelskiekrajobrazy".

Sam na sam z naturą. Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2021. Zdjęcia o tematyce przyrodniczej należy przesyłać do 18 października 2021.
Strona konkursu: https://sztukanatury.pl

Leonarda Jarząb

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich


Jest to święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. UNESCO postanowiło nadawać także tytuł Światowej Stolicy Książki. 23 kwietnia corocznie wyznacza pierwszy dzień kadencji danego miasta jako Światowej Stolicy Książki. Jest to wyróżnienie dla najlepiej przygotowanego przez dane miasto programu promującego książki i czytelnictwo. Pierwszy taki tytuł otrzymał Madryt w 2001 roku. Polski akcent to Wrocław - 2016.
Historia obchodów Światowego Dnia Książki sięga lat dwudziestych XX w. Inicjatorem pomysłu był Vicente Clavel Andrés - kataloński wydawca. 23 kwietnia jest w Katalonii hucznie obchodzonym świętem narodowym jako dzień jej patrona św. Jerzego. 23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury światowej. Światowy Dzień Książki został ustanowiony na pamiątkę śmierci Cervantesa i Szekspira. Obydwaj twórcy zmarli tego samego kwietniowego dnia 1616 r.

 

Francesco Petrarca ( 1304-1374)

 • Oto ksiąg jestem niesyty. I mam ich więcej niż trzeba, lecz jak z innymi rzeczami, tak i z księgami: każda zdobycz jest ostrogą chciwości. Tylko że w książkach jest coś szczególnego. Złoto, srebro, klejnoty, purpura, marmurowe domy, uprawne pola, malowane obrazy, koń z rzędem i tym podobne rzeczy dają niemą, powierzchowną rozkosz, książki natomiast przenikają nas do głębi, mówią z nami, radzą się z nami żywą i serdeczną zażyłością, a żadna nie przychodzi samotnie, ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej.


Amen-Em-Ope (ok.1000 p.n.e)

 • Przeczytaj … te księgi : one radzą i uczą; … one zmieniają niewiedzącego w tego, co wie … Przejmij się nimi, weź je do swego serca …


Władysław Broniewski ( 1897-1962)

 • To mi zostało z książek ocalałych – jakiś przewspaniały związek, który łączy świat cały.

Żródła:
Stochel St.- Ksiąg jestem niesyty ( 1986)
https://www.gandalf.com.pl


Leonarda Jarząb

Ogłoszenie


Uczniowie klas trzecich liceum powinni oddać książki wypożyczone z biblioteki
do 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

 

21 marca 2021 r.  w Światowym Dniu Poezji odszedł Adam Zagajewski…

Adam Zagajewski - polski poeta, eseista, prozaik, przedstawiciel pokolenia Nowej Fali. Odbierając 20 X 2017 r. Nagrodę Księżniczki Asturii – prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie literatury powiedział:

,,Poezja jest najmniej techniczną ze sztuk, bierze się nie z warsztatu, nie z teorii, nie z nauki (chociaż, dodajmy, wykształcenie nikomu nie zaszkodzi, nawet poecie), tylko z niedającego się przewidzieć ani zaplanować poruszenia umysłu i serca – kilka lat temu pięknie o tym mówił w tym samym miejscu Leonard Cohen. Dlatego poeci nie znają samych siebie, często żyją w niepewności, czekając cierpliwie na godzinę, kiedy otworzą się bramy języka.
(…) W dzisiejszym świecie wszyscy chcą mówić tylko o zbiorowości i o polityce, i jest to z pewnością ważne. Ale przecież istnieje też pojedyncza dusza ze swoimi troskami, ze swoją radością, ze swoimi rytuałami, ze swoją nadzieją, wiarą, z olśnieniem, którego czasem doznajemy. Rozprawiamy o klasach i warstwach społecznych, lecz na co dzień żyjemy nie w kolektywie, tylko w samotności. Nie wiemy, co zrobić z chwilą epifanii, nie potrafimy jej utrwalić.
(…) Poezja jest niemodna, modne są grube powieści kryminalne, biografie tyranów, amerykańskie filmy i brytyjskie seriale telewizyjne. Polityka jest modna. Moda jest modna. Modne są relacje, niemodna jest substancja. Modne są wąskie spodnie, suknie w kwiaty, perły na ubraniach, czerwone swetry, płaszcze w kratkę, srebrne botki i ozdobne jeansy. Modne są rowery i hulajnogi, maraton i półmaraton, nordic walking, niemodne jest zatrzymanie się pośrodku wiosennej łąki i zamyślenie. Bezruch, mówią lekarze, jest groźny dla zdrowia. Moment zamyślenia jest niebezpieczny dla zdrowia, trzeba biegać, trzeba uciekać przed sobą.
(…) Długo nie wiedziałem, co jest ważniejsze, czy to, co jest, czy też to, czego nie ma: ludzie jadący do pracy wczesnym rankiem, niewyspani mężczyźni czytający tłuste tytuły w sportowych gazetach, śledzący porażki i tryumfy ich ukochanych klubów piłki nożnej, i kobiety, które drzemały w autobusie – czy może raczej rzeczy ukryte, muzyka i księżyc, miasta, których już nie ma, obrazy dawnych i nowych mistrzów w muzeach. I potrzebowałem wielu lat, żeby zrozumieć, że – ponieważ żyjemy w wiecznej ambiwalencji – trzeba wziąć pod uwagę obie strony tego nierównego dualizmu, nie wolno zapomnieć o cierpieniu ludzi i zwierząt, o złu, które jest o wiele bardziej wytrwałe i przebiegłe niż marzenie.
Nie wolno zapomnieć o złu, o niesprawiedliwości, która wciąż zmienia kształt, o przemijaniu, ale także i o radości, o przeżyciach ekstatycznych, których nie przewidują opasłe podręczniki teorii politycznej czy socjologii (…) ’’


Adam Zagajewski


Dla ciebie

Dla ciebie może śpisz teraz, w chmurze
wełnianych snów piszę nie tylko ten wiersz.
Dla ciebie, zwycięskiej, uśmiechniętej, pięknej,
ale także dla ciebie smutnej, pokonanej

(chociaż nigdy nie zdołam zrozumieć,
kto mógłby pokonać ciebie!),
dla ciebie nieufnej, niespokojnej,
dla ciebie piszę wiersz za wierszem,

jakbym chciał któregoś dnia jak żółw
dotrzeć, przy pomocy niedoskonałych słów
i obrazów, tam, gdzie ty jesteś już od dawna,
tam, gdzie ciebie zaniosła błyskawica życia.

Źródła: Adam Zagajewski : Wiersze wybrane (2017)
https://poezja.org
www.wydawnictwoa5.pl


Leonarda Jarząb

Nowe nabytki w szkolnej bibliotece


Powieści dla młodzieży:
Grzegorz Gordat – Morze. Odpływ
Anna Dąbrowska - W deszczu

 • Odlecimy stąd
 • Czas na ciszę


Katarzyna Ryrych - Hodowla

 • Mała Jerzego


Kiera Kass - Rywalki
M. A. Bennet - Bezludna wyspa
Martyna Senator - Najgłośniej krzyczy serce
Jenn Bennet – Wszystkie znaki na niebie i ziemi

ksiazki biblioteka LO 2021658

Dla miłośników poezji:
Jerzy Libert – Wiersze zebrane
Bolesław Leśmian – Poezje
Konstanty Ildefons Gałczyński – Poezje
Leopold Staff – Podobno jestem niemodny. Jasność
Jan Twardowski – Wierzę w radość
Marcin Świetlicki – Ale o co chodzi ?
Józef Czechowicz – Poezje

ksiazki biblioteka LO 2021660

Dla licealistów (nowe lektury i ciekawostki o ich autorach) i coś dla początkujących pisarzy:
Marek Nowakowski – Książę Nocy. Najlepsze opowiadania
Olga Tokarczuk – Profesor Andrews w Warszawie. Wyspa
Janusz Głowacki – Antygona w Nowym Jorku
Jacek Dukaj - Katedra
Wojciech Wencel – Wiersze wybrane
Sławomir Koper – Sekretne życie autorów lektur szkolnych
Gail Carson Levine – Magia pisania

ksiazki biblioteka LO 2021661

Dla uczniów, rodziców i nauczycieli:
Marco Magrini – Mózg. Podręcznik użytkowania
Ewa Nowak - Orkan. Depresja
Dean Burnett - Dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić
Przemek Staroń – Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem
Celine Alvarez – Prawa naturalne dziecka

ksiazki biblioteka LO 2021659

Zapraszam do odwiedzenia biblioteki
Leonarda Jarząb

100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego


Według wielu ekspertów to najwybitniejszy poeta Pokolenia Kolumbów, następca Słowackiego i Norwida. Baczyński był rówieśnikiem i kolegą bohaterów polskiego podziemia: Jana Bytnara „Rudego” i Jana Zawadzkiego „Zośki”, z którymi uczęszczał do Gimnazjum im. S. Batorego. Bohaterowie „Kamieni na szaniec” są rówieśnikami poety, również urodzili się przed wiekiem.
Baczyński urodził się w Warszawie 22 stycznia1921r. W maju 1939r. zdał maturę. Okres wojenny spędził w Warszawie, gdzie uczestniczył w tajnych kompletach polonistyki. Był członkiem Harcerskich Grup Szturmowych, które dały początek batalionowi ,,Zośka’’. Ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy. Walczył w powstaniu warszawskim, zginął 4 sierpnia 1944 na Placu Teatralnym w pałacu Blanka, prawdopodobnie od kuli niemieckiego snajpera. Jego żona Barbara poległa1 września 1944 r. Była jego muzą, najwierniejszą powiernicą i troskliwą opiekunką.
Jego debiutancki, tomik wydany pod pseudonimem Jan Bugaj, ukazał się w 1942 r. Za życia poety, oprócz wierszy w antologiach, ukazały się tylko dwa zbiory poetyckie Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944).W 1947 r. ukazał się pierwszy powojenny zbiór poety Śpiew z pożogi (1947).


Piosenka
Znów wędrujemy ciepłym krajem,
malachitową łąką morza,
( Ptaki powrotne umierają
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowo szarych łąkach
Niebo rozpina płynność arkad.
Pejzaż w powieki miękko wsiąka,
Zakrzepła sól na nagich wargach.
(…)
1938 r.

Decyzją Sejmu RP K. K. Baczyński został patronem roku 2021.
Źródła:
Słownik pisarzy, GREG, Kraków 2017.
Baczyński K.K.,Wybór poezji, IBIS, Poznań 2013.
https://nck.pl/aktualnosci/


Leonarda Jarząb

Marek Grechuta – 75. rocznica urodzin

Z wykształcenia architekt, z pasji piosenkarz, poeta, kompozytor, malarz. Urodził się 10 grudnia 1945 roku w Zamościu. Był prymusem i idealnym dzieckiem. Uczył się gry na fortepianie. Podczas studiów architektonicznych w Krakowie wraz z kolegą z wydziału Janem Kantym Pawluśkiewiczem założyli kabaret Anawa ( od francuskiego en–avant - naprzód ), który przekształcił się w zespół muzyczny. W 1967 roku ich Tango Anawa uznano za najlepszą piosenkę Festiwalu Piosenki Studenckiej. W 1970zdobyli Grand Prix festiwalu w Opolu. W Polsce zapanowała ,,grechutomania’’. Artysta nagrywał płyty, tworzył muzykę filmową, do spektakli teatralnych i musicali. Koncertował w Polsce i na świecie(najpierw z Anawa, potem z grupą WIEM). W swych przedsięwzięciach wykorzystywał teksty własne lub poezję m.in. Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Przerwy -Tetmajera, Leśmiana, Wierzyńskiego, Witkacego, Nowaka, Krynickiego, Śliwiaka, Jastruna.
Oto fragmenty utworów wykonywanych przez Marka Grechutę:

Niepewność
Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;
Jednakże, gdy cię długo nie oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
(…)
Autor: Adam Mickiewicz
Kompozytor: Jan Kanty Pawluśkiewicz

Ocalić od zapomnienia
Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących pod latarniami?
(…)
Autor: Konstanty Ildefons Gałczyński
Kompozytor: Marek Grechuta

Gdziekolwiek
Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie,
Będą miejsca w książkach i miejsca przy stole.
Kasztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera
Będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła.
Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie
Z kwiatem, z godziną, z kolorem.
Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie.
Gdziekolwiek będziesz …
(...)
Autor: Jan Zych
Kompozytor: Marek Grechuta

A kiedy będziesz moją żoną
A kiedy będziesz moją żoną,
Umiłowaną, poślubioną,
Wówczas się ogród nam otworzy,
Ogród świetlisty, pełen zorzy.
Rozdzwonią nam się kwietne sady,
Pachnąć nam będą winogrady,
i róże śliczne i powoje,
(…)
Autor: Kazimierz Przerwa -Tetmajer
Kompozytor: Marek Grechuta

Miłość
(…) Słoneczny blask i księżyca latarnia
Wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia
Brylanty gwiazd rozrzucone jak mak
Upojność łąk i dzikiego bzu krzak
I cisza drzew nieruchomych
Wszystko dla Twej miłości
(…)
Autor: Marek Grechuta
Kompozytor: Marek Grechuta

Dni, których nie znamy
(…) Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję?
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele.
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy,
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy
(…)
Autor: Marek Grechuta
Kompozytor: Jan Kanty Pawluśkiewicz

Świecie nasz
(…) Świecie nasz -
Daj nam radość, której tak szukamy!
Świecie nasz -
Daj nam płomień, stal i dźwięk!
Świecie nasz -
Daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy!
Świecie nasz -
Daj pokonać każdy lęk!
(…)
Autor: Marek Grechuta
Kompozytor: Jan Kanty Pawluśkiewicz

Źródła:
Wojciech Majewski: Marek Grechuta. Portret artysty (2006)
Danuta Grechuta,Jakub Baran: Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty (2011)
Marta Sztokwisz: Chwile, których nie znamy. Opowieść o Marku Grechucie (2013)
Sławomir Koper: Ulubieńcy bogów (2017)
Marek Grechuta: Pani mi mówi niemożliwe… Najpiękniejsze wiersze i piosenki (2015)
https://www.tekstowo.pl

Leonarda Jarząb

Literackie rocznice listopada


5 listopada – zmarł Rene Gościnny (1926-1977) francuski scenarzysta i pisarz, twórca takich postaci, jak Lucky Luke, Asterix i Obelix.
Fragment z powieści ,,Mikołajek i inne chłopaki”:

W klasie pani kazała nam wyjąć zeszyty i przepisywać z tablicy zadania do rozwiązania w domu. Bardzo mnie to zmartwiło, szczególnie jak pomyślałem o tacie, bo kiedy wraca z biura, jest zmęczony i nie ma ochoty na robienie zadań z arytmetyki.

7 listopada – urodził się Albert Camus (1913–1960) pisarz, dramaturg, eseista, Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1957r.
.
Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

Być wolnym to móc nie kłamać.

Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już jest bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.

Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna. (,,Obcy’’)

7 listopada – zmarł Lew Tołstoj (1828–1910) rosyjski powieściopisarz, dramaturg, krytyk literacki, myśliciel, pedagog; przedstawiciel realizmu w literaturze europejskiej, autor książek ,,Anna Karenina ’’, ,,Wojna i pokój’’.

Szczęście nie zależy od rzeczy zewnętrznych, ale od sposobu w jaki je widzimy.
Nie ma wielkości, gdzie nie ma prostoty, dobroci i prawdy.
Człowiekowi jest dana władza tylko nad sobą.
Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.
Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła.
Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.

20 listopada – zmarł Stefan Żeromski (1864-1925) polski prozaik, publicysta, dramaturg, autor m.in. ,,Siłaczki’’, ,,Syzyfowych prac’’, ,,Ludzi bezdomnych’’, ,,Przedwiośnia’’.

Gdybyś kiedy we śnie poczuła, że oczy moje już nie patrzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał… (,,Syzyfowe prace’’)
Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Granica krzywdy leży w sumieniu, leży w sercu ludzkim. (,,Ludzie bezdomni’’)
Szczęście nie znosi za sobą pościgu. Napastowane – odwraca się i zaczyna prześladować napastnika.(,,Uroda życia’’)


Leonarda Jarząb

 

ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH


Święto Bibliotek Szkolnych ustanowione zostało przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship) w 1999r. Najpierw obchodzono je w czwarty poniedziałek października. Od 2008 roku październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.
IASL zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców i inne osoby zaangażowane w sprawy bibliotekarstwa szkolnego. Współpracuje z UNESCO, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) oraz Międzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY). Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach, a obchody tego święta mają zwrócić uwagę na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, nauce i rozwijaniu zainteresowań uczniów. Hasłem tegorocznej edycji jest ,,Z książką Ci do twarzy ”.

Dlaczego warto czytać ?

Oprócz tego, że czytanie poszerza słownictwo, rozwija wyobraźnię i wrażliwość:

• czytając, poznajesz siebie,
• ciekawa książka koncentruje całą uwagę, redukujesz więc poziom stresu (aż o 68%),
• czytanie ćwiczy mózg i inteligencję (tworzysz w głowie mapę wątków, wydarzeń i bohaterów),
• przejmujesz wiedzę, którą autor zdobywał może przez całe życie, a teraz dzieli się nią z tobą,
• czytanie się opłaca - to najlepsza inwestycja, w dodatku przyjemna i darmowa,
• ludzie oczytani są atrakcyjniejsi i pewni siebie,
• czytając stajesz się szczęśliwszym człowiekiem (osoby czytające dla przyjemności są statystycznie znacznie bardziej zadowolone z życia, lepiej wykształcone, kreatywne, zajmują wyższe stanowiska i lepiej zarabiają) *

Życzymy Ci radości z czytania. Może podzielisz się nią przez zgłoszenie tytułu książki do Szkolnej Listy Przebojów Książkowych ( przez aplikację Microsoft Teams). Będzie ona wskazówką do zakupów nowości do naszego księgozbioru.

 • wg wniosków z badań opublikowanych w ,, Bibliotece w Szkole”


Leonarda Jarząb

.........................................................................................................................................................................................................................

Rok szkolny 2019/2020

,,Najlepszy czas na czytanie”

Literatura to źródło wiedzy o życiu w różnych społecznościach, kulturach, czasach. Uczy rozumieć świat i rządzące nim prawa. Poszerza horyzonty myślowe. Uczy tolerancji, rozwija empatię. Rozbudza zainteresowania. Czytanie pomaga poszerzać zasób słownictwa, co sprzyja lepszej komunikacji z otoczeniem. Poprawia koncentrację i pamięć. Umożliwia wyładowanie nagromadzonych emocji. Może być źródłem głębsze j refleksji nad własnymi przeżyciami, ale i przeżyciami innych osób, Zwiększa samoświadomość, kształtuje charakter i dostarcza wzorów zachowań, wspiera więc rozwój osobowy i społeczny jednostki. Czytelnik patrzy na różne sytuacje i problemy z innej perspektywy. Pozwala to na nieschematyczne postrzeganie i twórcze poszukiwanie rozwiązań.
Ci, którzy czytają potrafią przezwyciężać trudności.
Czytanie skutecznie też niweluje stres: już 6 minut obniża poziom stresu o 60 %.
Wykorzystajmy obecną sytuację. Według kampanii Fundacji Powszechnego Czytania jest to ,,Najlepszy czas na czytanie ‘’. Sięgnijmy po książki odłożone ,,na później’’ z własnej domowej półki lub odwiedźmy biblioteki cyfrowe.

Propozycje źródeł darmowych ebooków i audiobooków :

https://wolnelektury.pl/

https://lektury.gov.pl

 https://polona.pl (prowadzona przez Bibliotekę Narodową ,jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych w Europie)

http://blog.polona.pl (ciekawy przegląd zasobów biblioteki cyfrowej Polona)

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa)

www.chmuraczytania.pl

Obecnie za darmo udostępniają je także czasowo księgarnie internetowe takie jak Empik, Legimi, Publio.

Leonarda Jarząb

,,Kulturalna ściąga’’

 
Poszukując wiadomości na temat ciekawych książek, ale także filmów, płyt, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych warto skorzystać z niżej wymienionych źródeł:

https://booklips.pl

Nowinki ze świata literatury.

https://instytutksiazki.pl

Znajdziemy tu najnowsze wiadomości literackie, biogramy 250 polskich autorów współczesnych, wywiady z pisarzami i tłumaczami, informacje o ponad 2200 książkach wydanych w ostatnich latach. Instytut Książki współorganizuje akcję Czytaj PL promującą czytelnictwo.

https://culture.pl

Największe internetowe źródło wiedzy o polskiej kulturze. W dziale ,,#literatura’’ publikuje recenzje ambitnych nowości wydawniczych.

https://calapolskaczytadzieciom.pl

Złota lista , czyli lista książek polecanych przez Fundację ,, ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom” wg kategorii wiekowych, również dla młodzieży powyżej 16 lat a także dla rodziców, wychowawców.

https://polska-poezja.pl

Polska poezja czytana przez najlepszych aktorów.

https://lubimyczytac.pl
 
Największy w Polsce portal o książkach. Zawiera bazę 11 mln książek

https://biblionetka.pl

Społecznościowy portal z bazą ok.500 tys. książek. Rekomendacje książek na podstawie wystawionych ocen.

www.madreksiazki.org

 Serwis poświęcony literaturze popularnonaukowej w formie książek , e-booków i gier. Zawiera podział na dziedziny i kategorie wiekowe ( również dla 16+ i dorosłych ). W najbliższym czasie polecam wirtualny festiwal literacki ,, UL z książkami ‘’.

 

Leonarda Jarząb

Propozycje na najbliższy tydzień:

KSIĄŻKI:
Ewa Nowak Orkan. Depresja.
Bohater to szesnastoletni Borys Orkan, który cierpi na depresję. Nie widzi dla siebie wyjścia...

Sally Rooney Normalni ludzie
,,Bohaterami są Marianne i Connel, uczniowie jednej ze szkół w niewielkim mieście. Na korytarzu mijają się bez słowa, unikają swoich spojrzeń ,chociaż łączy ich coś więcej niż wspólne lekcje.(...)
Rooney udowadnia,że o miłości nie napisano jeszcze ostatniego słowa ‘’

Eve Ainsworth Strata.Gdy świat się kończy. Najnowsza książka autorki : 7 dni, Krzywda, Troska

Louise Hayes, Ann Bailey, Joseph Ciarrochi W pułapce myśli – dla nastolatków.Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem, lękiem.
Pokazuje jak rozpoznać swoje myśli i uczucia, akceptować siebie i swoje emocje oraz rozwiązywać problemy.

FILMY NA DVD:
Let’s dance – pełna humoru i energii opowieść o młodych ludziach, których wspólna pasja do muzyki przerodzi się w uczucie i taneczne widowisko. Wszystko to dzieje się w Paryżu.

Leonarda Jarząb

Dla aktywnych. W wolnym czasie.

ciekawe wakacje
Propozycja dla osób, które chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, szkole,mają ciekawe pomysły np. jak bezinteresownie pomóc innym. W Akademii Liderów można nauczyć się, jak realizować projekty społeczne, historyczne, środowiskowe, jak zarządzać zespołem.Wystarczy uzupełnić formularz i opisać w nim swój pomysł na projekt. Autorzy najciekawszych pomysłów pojadą na bezpłatną szkołę letnią z profesjonalnym szkoleniem liderskim, otrzymają roczne stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie.
Rekrutacja uczestników do Akademii trwa do 26 kwietnia 2020 r.
Akademia Liderów Fundacji Św.Mikołaja objęta jest patronatem ,,Cogito”- miesięcznika dla uczniów szkół ponadpodstawowych ,,Cogito”.

Szczegóły znajdziesz na www.mikolaj.org.pl/akademia 

Wybrała : Leonarda Jarząb

Najpopularniejsi autorzy to Mróz, Tokarczuk i King – wyniki badań Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa od lat zajmuje się m.in. analizą czytelnictwa w Polsce. Wg wstępnego raportu opublikowanego za rok 2019 39% Polaków przeczytało w tym okresie chociaż jedną książkę. W ostatnich czterech latach było to 37 lub 38 %.
W pierwszych latach naszego wieku do przeczytania jednej książki przyznawało się od 50 do 58%, a ponad 20 % osób deklarowało przeczytanie rocznie 7 i więcej książek.
W roku 2019 było takich czytelników tylko 9%.
Nieznaczne, ale pozytywne tendencje zauważone w ubiegłym roku mogą być efektem
( wg BN ) otrzymania przez Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla oraz ekranizacji filmowych ( m.in. Wiedźmina).
Jako źródło pozyskiwania książek Polacy wskazali zakup – 41% ( w roku 2018 – 38%), następnie znajomych – 35%. Coraz częściej w ostatnich latach otrzymujemy je w prezencie - 31 %. Około 27% badanych wypożycza je z biblioteki.
Czytamy głównie książki tradycyjne, papierowe. Po e-booki sięga ok.2,5 % badanych, a audiobooków słucha 3%. A są to przeważnie osoby, które i tak czytają książki papierowe.
Najczęściej jest to literatura sensacyjna, kryminały, thrillery psychologiczne oraz romanse.
Zestawienie najpoczytniejszych autorów 2019 roku otwierają 3 nazwiska pisarzy współczesnych : Mróz , Tokarczuk, King. Wśród nich znaleźli się polscy twórcy m.in. Katarzyna Bonda, Jakub Żulczyk, Katarzyna Michalak, Joanna Chmielewska, Marek Krajewski, Mariusz Szczygieł, Katarzyna Puzyńska.

Lista najpoczytniejszych autorów w 2019 r.:

 1. Remigiusz Mróz
 2. Olga Tokarczuk
 3. Stephen King
 4. Henryk Sienkiewicz
 5. Adam Mickiewicz
 6. Andrzej Sapkowski
 7. Katarzyna Bonda
 8. Katarzyna Grochola
 9. Blanka Lipińska
 10. B.A. Paris
 11. Bolesław Prus
 12. Heather Morris
 13. Danielle Steel
 14. Jakub Żulczyk
 15. Harlan Coben
 16. Jo Nesbo
 17. Katarzyna Michalak

Badanie obejmuje osoby powyżej 15 lat.

Źródło: Raport BN Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku

 1. Stefan Żeromski
 2. E.L. James
 3. J.K. Rowling
 4. Joseph Murphy
 5. J.R.R Tolkien
 6. Joanna Chmielewska
 7. Marek Krajewski
 8. Graham Masterton
 9. Fiodor Dostojewski
 10. Mariusz Szczygieł
 11. Katarzyna Puzyńska
 12. George Orwell
 13. Sebastian Fitzek

Leonarda Jarząb

Propozycje na najbliższe majowe dni

Książki:
Remigiusz Mróz : Ekstradycja
Olga Tokarczuk : Bieguni
Stephen King : Zielona mila

Wystawy:
Zwiedzanie online Muzeum Lubelskiego

odkrywamyfreskikaplicy (cykl prezentujący codziennie jedną sceną malowideł kaplicy królewskiej)

archeologiczneodkrycia (we wtorki prezentowane są odkrycia archeologiczne z terenu wzgórza zamkowego)

zarchiwummuzeumlubelskiego (w piątki poznamy najciekawsze wystawy dzieł wybitnych artystów prezentowane na Zamku Lubelskim)

muzealnagratkazagadka (w soboty prezentowane są zagadki dla całej rodziny)

odkrywamylublin (niedzielny cykl odkrywający na nowo różne miejsca Lublina)

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

http://zwiedzajlubelskie.pl

Leonarda Jarząb

8 - 15 maja Tydzień Bibliotek

Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, niczego w zamian nie żądając...
Cornelia Funke

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.
Wisława Szymborska

Jeżeli nie lubisz czytać to znaczy, że nie znalazłeś odpowiedniej książki.
J.K.Rowling

Kto czyta książki, żyje podwójnie.
Umberto Eco

Bądź co bądź, po to właśnie pisze się i czyta książki. Dobre czy złe, pomagają oszukać czas.
Stephen King

Prawdziwa książka jest siecią, której oka stanowią słowa.
Antoine de Saint-Exupery

Książki są lekarstwem dla umysłu.
Demokryt

Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.
Maria Dąbrowska

Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Za każdym razem, gdy książka trafia w kolejne ręce, za każdym razem, gdy ktoś wodzi po jej stronach wzrokiem, z każdym nowym czytelnikiem jej duch odradza się i staje się coraz silniejszy.
Carlos Ruiz Zafón w ,,Cień wiatru”

Kiedy przeczytam książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.
(przysłowie chińskie)

A to miej na pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.
Mikołaj Rej

Zachęcam do zabaw, quizów literackich i gier interaktywnych proponowanych m.in. przez Pedagogiczną Bibliotekę Publiczną w Krakowie:

http://pbw.edu.pl/tydzien-bibliotek-zasmakuj-w-bibliotece

https://quizme.pl

Leonarda Jarząb

Propozycje (całkiem subiektywne) na najbliższe dni:

KSIĄŻKI:

Joanna Chmielewska - Wszystko czerwone

Fiodor Dostojewski – Idiota

Agnieszka Krawczyk - Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą ( t.1 cyklu Uśmiech losu)

Grzegorz Piątek – Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego ( Nagroda Literacka m.st. Warszawy )

Leonarda Jarząb

Wydarzenia kulturalne w najbliższych dniach:

Wirtualne Targi Książki organizowane w dniach 20 -26 maja 2020 przez EMPIK

Spotkania z m.in.:
Grahamem Mastertonem (24.05.godz.16.00 ) https://www.facebook.com/events/644016003113840/
Markiem Krajewskim ( 23.05.godz.14.00) https://www.facebook.com/events/1174419576247095/
z Brandonem Mullem ( 23.05.godz.10.00) https://www.facebook.com/events/331470184485273/
z Katarzyną Bondą i dr Bogdanem Lachem ( 22.05.godz.20.00 ) https://www.facebook.com/events/331470184485273/

Wirtualne Targi Książki Booktarg organizowane w dniach 21 – 24 maja 2020r. przez Allegro, Legimi, Lubimyczytać.pl pod patronatem Polskiej Izby Książki i Warszawskich Targów Książki

Spotkania m.in. z Agnieszką Krawczyk (sobota godz.15.00)
Agnieszką Jeż ( sobota godz.12.00)
Ałbeną Grabowską, Magdalena Kordel, Jolantą Kosowską
( sobota godz. 18.00)
Wojciechem Chmielarzem( sobota, godz.19.00)
a w niedzielę wystąpią m.in. Max Czornyj,Justyna Suczecka,Katarzyna Bonda i dr Bogdan Lach.

Więcej na https://www.booktarg.pl/co-nowego/

Leonarda Jarząb

Kalendarium przyrodnicze:

22 maja Dzień Praw Zwierząt
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
23 maja Światowy Dzień Żółwia
24 maja Dzień Ślimaka
24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych

Z tej okazji kilka ,, zapisków zniechęconego zoologa ” :

( St.Barańczak : Zwierzęca zajadłość i inne wiersze )

Emu
Emu:
Tak się nazywa pewien rodzaj Strusi.
Czemu?
Widocznie musi.

Szop pracz
Stop!
Patrz:
Szop
Pracz
No już, nie bądźmy nachalni,
Pozwólmy mu pójść do Pralni.

Zebra
Podejrzewałem od dawna, że Zebra
Ma bynajmniej nie Pasy, lecz wystające Żebra
Ponieważ nie dojada;
Znajduje to Potwierdzenie w fakcie, że jest blada.

Ropucha
Kto raz chociaż w życiu Opuchł,
Ten rozumie Rozpacz Ropuch,
Które Dolę swą Nieszczęsną
Klną i śnią, że wreszcie Sklęsną.
Pełna Otuchy, Ropucha
Uśmiech od Ucha do Ucha
Ma w pogotowiu; aliści
Jej sen się nigdy nie Ziści.

Kruk
Słabość do Kruka miał wpierw Noe
A potem-Edgar Allan Poe
(Trzeba by raczej czytać ,, Poł ”,
Lecz wtedy Dowcip w łeb by wziął).
Kruk miał więc sympatyków dwóch.
Zuch.

Ćma (II)
Zaczynać się na ,,Ć’’- podobną Czelność ma
Jedna jedyna Ćma.
Natura tą literą słusznie nie frymarczy,
Uważając, że jednej Ćmy aż nadto starczy

Niedźwiedź
Niedźwiedzia nawiedza
Niedźwiedzia Niewiedza:
Co lepsze - w Głuszy wieść Niedźwiedzi
Żywot czy szukać Braw Gawiedzi ?
Las? Cyrk? Duch Kontemplacji czysty
Czy Misja oraz Los Artysty?
Gdy Niedźwiedź siedzi i się biedzi
Tym, że nie widzi Odpowiedzi,
Myśliwy jasnej mu Aluzji
Dostarcza przy użyciu Fuzji.

Książkę tę, zdaniem Michała Rusinka-literaturoznawcy,pisarz,tłumacza, powinien mieć w swojej bibliotece każdy miłośnik literatury niepoważnej.

Wybór utworów: Leonarda Jarząb

Ciekawe propozycje dla uczniów i nauczycieli

Konkurs filmowy #63PL dla osób w wieku 15-22 lat. Uczestnicy mają opowiedzieć o tym, co jest według nich najważniejsze w życiu w 63 sekundowym filmie. Dowolna technika. Może to być fabuła, animacja, grafika. Organizatorem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Termin: do 5 VI 2020r.
Więcej : https://1944.pl.

XVII Ogólnopolski Konkurs na Esej - konkurs na esej literacki poświęcony twórczości Edwarda Stachury skierowany do uczniów szkół średnich i studentów. Temat: ,,Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury”. Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Termin do 24 XI 2020r.
Regulamin na https://mbp.opole.pl

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi 2020

Do konkursu można zgłaszać komiksy( krótka forma) o dowolnej tematyce stanowiące zwartą całość (objętość do 8 plansz).Organizatorem jest Stowarzyszenie Twórców Contur. Termin: do 31 VII 2020r.
https://komiksfestiwal.com/konkursy/

XIV Turniej Poetycki ,,Orzech” im. Jerzego Kozarzewskiego

Uczestnicy zgłaszają do konkursu jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce. Organizatorem jest Urząd Miejski w Nysie oraz Nyski Dom Kultury. Dwie kategorie wiekowe: do 18 lat i powyżej. Termin do 16.IX.2020r.
http://www.ndk.nysa.pl

XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny,, Życie jest piękne”.

Termin do 14.X. 2020r.
http://zjp.kck.com.pl

Video, ergo sum - widzę ,więc jestem Ogólnopolski Konkurs Filmowy. Edycja 2020

Prace konkursowe w trzech obszarach twórczości:

 • realizacja filmu ( do 15 minut )
 • tworzenie plakatu do filmu wybranego z listy
 • pisanie recenzji do filmu wybranego z listy


https://rok.czestochowa.pl

Bezpłatny kurs online dla nauczycieli szkół i uczelni pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania online i prowadzenia zdalnych lekcji. Dostępny jest na platformie edukacyjnej Navoica (https://navoica.pl), zawiera przydatne narzędzia, materiały i wskazówki do wykorzystania w codziennej pracy. Został stworzony przez dydaktyków z UAM w Poznaniu, aby edukatorzy w pełni mogli wykorzystać możliwości płynące z dostępnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia, zarówno od strony organizacyjnej oraz komunikacyjnej, jak i merytorycznej. Zapisy na pierwszą edycję trwają do 1 lipca.

Navoica to platforma edukacyjna z bezpłatnymi kursami MOOC, której właścicielem jest Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, powstała w 2018 roku.

Na

KSIĄŻKI:

Kristin Hannah: Nocna droga

Jamie Mc Guire: Nasze wszystkie światła

Piotr.M.Majewski: Kiedy wybuchnie wojna? 1938
(nominacja do Nike 2020)

Justyna Suchecka: Young Power. 30 historii...

Wybrała: Leonarda Jarząb

Interesujące wydarzenia w nadchodzący tygodniu

 POEZJA
Święto poezji. W Krakowie 4.06. rozpoczął się dziewiąty Festiwal Miłosza. Największy Festiwal literacki w Polsce i Europie Środkowej. Gości osobistości światowej literatury: poetów i prozaików – w tym laureatów Nagrody Nobla – a także krytyków i tłumaczy.
Od 2009 roku odbywa się on w Krakowie ( najpierw co 2 lata, potem co roku ).
Tegoroczna edycja online odbywa się pod hasłem ,,Nowy stan skupienia”. Na facebookowych profilach wczoraj odbyły się premiery czterech tomików poezji:
Jestem stąd - Aga Mishal, Monument wykopaliska z Iliady - Ada Oswald, Pieśni progowe -Peter Gizzi, Ciemne miejsca - Ivan Strpka, a jutro Afrykańskie korzenie UFO - Anthony Joseph. Impreza, którą organizuje Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury, a współfinansuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego potrwa do jesieni.
W jej ramach odbędzie się m.in. V Konkurs Młodej Poezji dla poetek i poetów przed debiutem oraz nabór na warsztaty uważnego pisania.
http://miloszfestiwal.pl

Leonarda Jarząb

Dla twórczych ...

V Konkurs Młodej Poezji ( w ramach 9. edycji Festiwalu Miłosza )
Dla osób pełnoletnich przed debiutem książkowym - 5 wierszy o dowolnej tematyce .Termin do 31.08.20r.
http://miloszfestival.pl

Wydaj płytę z Będzie Głośno
Organizatorem konkursu jest Polskie Radio S.A. Udział mogą wziąć polskie zespoły muzyczne. Należy zgłosić 8 utworów gotowych do nagrania na płytę. Jej nagranie jest główną nagrodą oprócz teledysku, sesji zdjęciowej i promocji. Termin do 17 lipca 2020r.
https://polskieradio.pl

XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki O PIÓRO REYMONTA
Do konkursu osoba ( min.12 lat) zgłasza 1 utwór ( do 10 str.) : nowela, felieton, reportaż, rozprawka, opis kronikarski, będący wyrazem przywiązaniem do stron rodzinnych, tradycji, kultury. Termin do 30.09.20r.
https://kobielewielkie.naszgok.pl/konkursy

XIV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie dzieci świata
Organizatorem jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
4 zdjęcia pokazujące życie dziecka we współczesnym świecie. Termin do 6 IX 20r. http://foto.centrumbajki.pl

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty
Małe formy prozatorskie : opowiadania, nowele, eseje, wspomnienia. Hasło: Moja ojczyzna - pogranicza kultur. Termin do 31.08.20r.
http://www.biblioteka.kargowa.pl

Ogólnopolski Przyrodniczy Konkurs Fotograficzny Przyroda Ojczysta 2020
Zdjęcie oddające piękno przyrody bierze udział w konkursie na Zdjęcie Miesiąca.
W styczniu 2021r. zwycięzcy wezmą udział w potyczce o tytuł Laureata Konkursu Przyroda Ojczysta. Uczestnicy - powyżej 16 lat. Wymagania na https://spolecznosc.ekologia.pl/przyroda-ojczysta-2020

Leonarda Jarząb

2020 - Rokiem Leopolda Tyrmanda

W 2020 roku przypada 100. rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci tego ,,wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty’’. W uchwale Sejmu, ustanawiającej ten rok Rokiem Leopolda Tyrmanda zaznaczono, że ,,był jednym z najbardziej oryginalnych prozaików drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi niezależność intelektualną”. Niezwykły zmysł obserwacji i umiejętność zgrabnego ubierania ich w słowa - to cenne wartości jego tekstów. Najbardziej znane to ,,Dziennik 1954’’ i powieść ,,Zły” .
,,Dziennik 1954’’ to zapiski z codziennego życia autora prowadzone od 1 I do 2 IV 1954r.
Wiele miejsca poświęca w nim opisowi sytuacji politycznej polski pod rządami stalinowskimi.
Z kolei ,,Zły’’ to kryminał, którego akcja osadzona jest w powojennej Warszawie. Przedstawia realia Polski Ludowej. W latach sześćdziesiątych zdecydował się na emigrację w USA.
Kilka ciekawostek na jego temat :

 • znał francuski, norweski, niemiecki, rosyjski, angielski,
 • był nie tylko dziennikarzem, reportażystą, recenzentem, felietonistą, publicystą, autorem powieści, ale studiował tez architekturę, a w czasie wojny pracował jako kelner,
 • interesowała go motoryzacja, moda, muzyka - stworzył festiwal Jazz Jamboree (także jego nazwę)
 • uprawiał boks, tenis, grał w koszykówkę (mimo niewysokiego wzrostu), pływał,
 • jedną z jego żon była Barbara Hoff - znana projektantka mody,
 • w wieku 60 lat został ojcem bliźniaków.

Złote myśli autorstwa Leopolda Tyrmanda:
„Człowiek jest kłębowiskiem sprzeczności”
„Marnowanie życia jest mało pociągającym zajęciem, lecz obudzona świadomość, przypuszczenie, że motorem marnowania jest głupota jest nie do zniesienia”

Leonarda Jarząb

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.