godło
Herb Dęblin

Ranking liceów ogólnokształcących „Perspektyw” 2016 to klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych stworzona na podstawie trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (30%) , wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym(45%). W Rankingu 2016 brane były pod uwagę wyniki matury pisemnej zdawanej w tzw. „nowej formule”, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie mogły być mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

20 stycznia 2016 w naszej szkole po raz kolejny odbyło się spotkanie z serii „Rozmowy z ciekawymi ludźmi”. Tym razem gościem był nasz absolwent – dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas - pan dr Krzysztof Liedel. Na początku uczniowie klasy 2ab liceum - Paulina Radomska i Przemysław Majdak - przeprowadzili z nim wywiad, z którego dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o życiu prywatnym i zawodowym naszego gościa.

Rokrocznie – od 1997r., gdy po raz pierwszy przyznano stypendium -uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest ono fundowane najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Aby otrzymać stypendium, kandydat musi spełnić następujące warunki: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre.

9 września 2015 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie odbyły się 56. Pokazy z Fizyki. Uczestniczyły w nich klasy 2ab i 3b LO wraz z nauczycielami - Moniką Krukar, Iwoną Jakóbik oraz Tadeuszem Dąbrowskim, który od wielu lat organizuje wyjazdy na zajęcia warsztatowe dla uczniów realizujących rozszerzony program z fizyki.

Tematyka tegorocznych pokazów była bardzo zróżnicowana. Na początku uczniowie poznali fizykę latania, a mianowicie historię pierwszego balonu, paradoksy aerodynamiczne oraz siły działające na samolot. Kolejnym tematem była promieniotwórczość – budowa atomu, zasady funkcjonowania bramek na lotniskach, rodzaje promieniowania, a także sposoby ochrony przed nimi.

10 czerwca 2015 roku klasa 2cd Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie o profilu biologiczno-chemicznym wraz z panią Krystyną Walczuk uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, jednej z wiodących firm europejskich w branży lotniczej.

Firma ta ugruntowała swoją pozycję na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym dzięki niestandardowej działalności, która obejmuje: naprawy, obsługę i modernizację śmigłowców, remont silników powietrznych, remonty główne agregatów, wyposażenia samolotów, obsługę okresową samolotów.

Dnia 19 maja 2015 roku uczniowie klasy 2cd LO (profil biologiczno-chemiczny i mundurowo-sportowy) wraz z panią Jolantą Rykałą i Iwoną Gorczycą uczestniczyli w wycieczce szkolnej do najnowocześniejszego w Polsce Gospodarstwa Ogrodniczego Marii i Jarosława Ptaszek w Stężycy.

Na miejscu mieliśmy możliwość obejrzenia klimatycznych szklarni z 60 odmianami róż, 40 odmianami anturium jak też kilkudziesięcioma odmianami storczyków. Naszym przewodnikiem był brat właściciela Gospodarstwa JMP pan Cezary Ptaszek.

Dnia 27 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbył się powiatowy konkurs wiedzy o ekologii i ochronie środowiska naturalnego pod hasłem: „Ochrona środowiska naturalnego wyzwaniem XXI wieku”. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Dęblina, Ryk oraz Sobieszyna. Drugie miejsce zajęła uczennica reprezentująca naszą szkołę Agata Samuś z klasy 2b LO.

Wszystko ma swój kres. 24 kwietnia w sali gimnastycznej naszej szkoły pożegnaliśmy uroczystym apelem uczniów klas maturalnych. W apelu uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Dęblina Pani Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Dęblina Pan Waldemar Chochowski, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pani Anna Wojdyła - Pawlak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Miłosiernego ks. kanonik Jan Romaniuk, rodzice uczniów, grono pedagogiczne naszej szkoły oraz uczniowie klas drugich LO.

W dniu 31 marca 2015 odbył się etap wojewódzki III-go Konkursu Genetycznego organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzeja Dropa i Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza. Do grona finalistów należała uczennica naszej szkoły Agata Samuś z klasy 2b LO, która uplasowała się w czołówce uczestników.

Jak powiedzieć po chińsku „dzień dobry”? Jak napisać polskie imiona za pomocą chińskiego alfabetu? Jak wygląda codzienne życie uczniów w Azji? Na te i inne pytania odpowiedzi znaleźli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 15 P.P. „Wilków”, biorąc udział w tygodniowych warsztatach prowadzonych przez studenta z Chin. Projekt „World Talks”, zorganizowany przy współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, odbył się w dniach 23 – 27 marca i był już drugą edycją przedsięwzięcia rozpoczętego w roku ubiegłym w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

18 marca 2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Spotkań z ciekawymi ludźmi”. Tym razem naszym gościem był Marszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski.

Poseł opowiedział nam o swoich wspomnieniach związanych ze szkołą średnią oraz studiami. Podkreślił również rolę autorytetów w życiu młodych ludzi, a nawet wskazał wzorce, którymi sam się kiedyś kierował. Zdaniem naszego gościa dla młodych ludzi niezmiernie ważna jest ciężka praca, obowiązkowość i świadomość wartości nauki.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.