godło
Herb Dęblin

Liceum
Ogólnokształcące
im. 15 PP "Wilków"

W dniu 20.09.2016 uczniowie klas 3c i 2b LO pod opieką pań Krystyny Walczuk i Moniki Busz wzięli udział w zajęciach Festiwalu Nauki w Lublinie. Mieliśmy okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach i warsztatach.

Na pierwszych zajęciach pt. „ Czaszka w medycynie, kulturze i sztuce” dr hab. G. Staśkiewicz – wykładowca Akademii Medycznej przybliżył nam nie tylko wygląd i budowę czaszki, ale także pokazał miejsca w Europie słynące z kaplic ozdobione kośćmi, min. Kudowa Zdrój, Kutna Hora. Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o czaszce w medycynie i sztuce połączonego z prezentacją. Oglądaliśmy modele czaszek drukowanych metodą 3D, które służą studentom na ćwiczeniach. Ludzką czaszkę u dorosłej osoby tworzą 22 kości, u dzieci jest ich znaczne więcej. Na koniec zajęć dzięki technologii 3D wzięliśmy udział w wirtualnym spacerze po Kaplicy Czaszek w Kutnej Horze.

Wydział Chemii UMCS oraz Oddział Lubelski PTCH w dniach 20 – 23. 06. 2016r zorganizowali zajęcia „Spotkania z chemią" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zainteresowanych chemią. Nad całością przedsięwzięcia czuwał Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UMCS Dr hab. Ryszard M. Janiuk. Wśród 40 uczestników była uczennica klasy 2cd LO Patrycja Pyra, a jednym z dwóch opiekunów młodzieży nauczycielka chemii Krystyna Walczuk.

 Pan Cezary Tempiński – absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie, autor projektu pracowni biologicznej „Centrum Promocji Zdrowa i Ekoetyki” w Zespole Szkół Ogólnokształcących, pracownik JMP Flowers w Stężycy, a przede wszystkim właściciel i opiekun pięknego ogrodu w Dęblinie. Jego ogród charakteryzuje ciekawy podział przestrzeni, niebanalne dodatki i zachwycające kompozycje roślinne. Ciężka praca oraz poświęcony czas został doceniony – ogród pokazano w popularnym programie „Maja w ogrodzie” prowadzonym przez Maję Popielarską. Uczennice klasy 1b liceum – Natalia Pawłasek i Wiktoria Kozuń pod opieką Pani Jolanty Rykały przeprowadziły wywiad z Cezarym Tempińskim. Celem rozmowy było przybliżenie pasji Pana Cezarego, jego życia związanego z naturą oraz pokazanie innym, że ogrodnictwo może stać się ulubionym zajęciem oraz sposobem na życie.

Dnia 7 maja odbył się zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy uczęszczali do liceum w latach 1962-1966. Na spotkanie przybyło 31 uczestników z całej Polski jak i z zagranicy.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia wiązanek na grobach zmarłych nauczycieli: prof. Wandy Łomot (ówczesnej dyrektorki szkoły),prof. Szymona Chruszcza nauczyciela matematyk, prof. Edwarda Oleczka nauczyciela chemii oraz Józefa Chołasta – nauczyciela geografii.

O godzinie 16 uczestniczyliśmy we mszy świętej w kościele Chrystusa Miłosiernego.

Nadszedł czas pożegnania kolejnego rocznika absolwentów naszego Liceum. W słoneczne popołudnie 28 kwietnia 2016r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, podczas której po raz ostatni kierownictwo szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie mogli spotkać się razem. W apelu uczestniczyli także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Dęblina Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Dęblina Waldemar Chochowski, rodzice maturzystów oraz uczniowie klas drugich LO.

23 kwietnia 2016r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie zorganizowano Dzień Otwarty, na który zaproszono przyszłych absolwentów okolicznych gimnazjów.

O godzinie 10:00 wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej przywitał dyrektor Roman Bytniewski. Następnie gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której zapoznali się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2016/2017, dorobkiem oraz atutami naszego Liceum. Nie zabrakło części artystycznej na wesoło w wykonaniu uczniów ZSO. Na zakończenie spotkania w sali przygotowano dla wszystkich zebranych niespodziankę pod tajemniczo brzmiącym tytułem JOKER.

23 stycznia 2016 roku w sali balowej Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie odbył się bal studniówkowy klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie. O godzinie 20.00 dyrektor Roman Bytniewski tradycyjnie rozpoczął studniówkę słowami: „Poloneza czas zacząć!”. Każda z klas zatańczyła swój układ poloneza. W tym roku były to trzy klasy maturalne: 3a (wychowawczyni Elżbieta Dacka), 3b (wychowawca Tadeusz Dąbrowski) oraz 3cd (wychowawczyni Eliza Margula).

Ranking liceów ogólnokształcących „Perspektyw” 2016 to klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych stworzona na podstawie trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych (30%) , wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym(45%). W Rankingu 2016 brane były pod uwagę wyniki matury pisemnej zdawanej w tzw. „nowej formule”, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie mogły być mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

20 stycznia 2016 w naszej szkole po raz kolejny odbyło się spotkanie z serii „Rozmowy z ciekawymi ludźmi”. Tym razem gościem był nasz absolwent – dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas - pan dr Krzysztof Liedel. Na początku uczniowie klasy 2ab liceum - Paulina Radomska i Przemysław Majdak - przeprowadzili z nim wywiad, z którego dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o życiu prywatnym i zawodowym naszego gościa.

Rokrocznie – od 1997r., gdy po raz pierwszy przyznano stypendium -uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest ono fundowane najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Aby otrzymać stypendium, kandydat musi spełnić następujące warunki: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.