godło
Herb Dęblin

Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego. Składał się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Organizatorem było Starostwo Powiatowe wspólnie
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rykach.Tegoroczna ósma edycja II etapu odbyła się w Liceum Lotniczym w Dęblinie.
W konkursie brało udział 27 uczniów z całego powiatu, w tym 3 uczennice z klasy medyczno – przyrodniczej reprezentujące naszą szkołę. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Bezpośrednio po konkursie wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych.
Laureatką I miejsca została Patrycja Stopa, której przyznano nagrodę specjalną – lot samolotem. Ponadto Sylwia Fiet oraz Martyna Białek zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

16 grudnia 2011r. do naszej szkoły zawitali goście z Akademii Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej. Prezentowali oni ofertę edukacyjną swojej uczelni, która prowadzi pięć kierunków studiów: wychowanie fizyczne, kosmetologia, sport, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia. Głównym celem spotkania było przekonanie młodzieży naszego liceum do aktywnej formy nauki. Pokaz miał formę pikniku edukacyjnego, w który zostali zaangażowani wszyscy uczniowie. Szczególne wrażenie na publiczności wywołał fakt, iż reprezentanci akademii, choć jeszcze tak młodzi odnieśli już w swoich dziedzinach znaczące sukcesy. Świadczyło to o wysokim poziomie kształcenia, a tym samym wzbudzało coraz większy podziw. Dodatkowym atutem był urozmaicony wachlarz ofert, co wpłynęło na wysokie zainteresowanie wśród licealistów zarówno ze strony płci męskiej jak i żeńskiej.

15 listopada 2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody XVII ogólnopolskiego konkursu „Przyroda moja miłość”. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie umiejętności dostrzegania i opisywania zjawisk przyrodniczych, rozwijanie wrażliwości i zainteresowania przejawami świata natury i świata wytworów człowieka.

W dniu 17 listopada br. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów RP najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Są to nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce oraz najwyższa średnią w szkole za rok szkolny 2010/2011. Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice wyróżnionych stypendystów. Wśród grona wyróżnionych znalazła się Katarzyna Wiśniewska uczennica klasy 3d Liceum Ogólnokształcącego. Kasia otrzymała stypendium z rąk Wojewody Lubelskiego Henryki Strojnowskiej i Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza.

Dnia 11 października br. w naszej szkole odbył się wykład informatyczny. Zajęcia poprowadził - pan mgr inż. Andrzej Ptasznik wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły oraz klasa informatyczna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie.

Wykład miał na celu poszerzenia umiejętności uczniów z zakresu informatyki oraz pokazać uczniom, że informatyka to nie tylko gry komputerowe, czy też Internet ale to naprawdę trudna dziedzina nauki, która wymaga wiele nauki i wiedzy na temat technologii informatycznej, dlatego wykładowca pokazał uczniom projekt zrobiony przez studentów uczelni. Pan Ptasznik zachęcał również uczniów, aby po skończeniu liceum wybrali Wyższą Szkołę Informatyczną i rozwijali tam swoje umiejętności komputerowe.

„ Przyszłości się nie poznaje, lecz się ją tworzy ”

Stanisław Brzozowski

Sentencja ta przyświecała uroczystości zakończenia roku szkolnego i wręczenia świadectw tegorocznym maturzystom, która odbyła się dnia 29.04.2011 roku w budynku naszego Liceum.

Na rozpoczęcie głos zabrał dyrektor szkoły, Roman Bytniewski, a następnie kolejno przybyli goście: H. Wiejak, H. Czerska - Gąsiewska, M. Rak. Zwracali się oni do maturzystów, mówiąc o ogromnej odpowiedzialności, jaką niesie za sobą wkroczenie w dorosłe życie oraz o znaczącej roli, jaką odgrywa w ich życiu matura. Życzyli im więc „połamania piór” i osiągnięcia jak najwyższych rezultatów.

W dniu 7 kwietnia 2011r odbył się w naszej szkole wykład na temat baz danych i języka SQL poprowadzony przez prelegentów z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Wzięły w nim udział klasy 1e oraz 2e.

Obejrzeliśmy niezwykle ciekawą prezentację zatytułowaną „Bazy danych. Język SQL – podstawy zapytań” Przygotowana została ona profesjonalnie, a dokładnie i ciekawie omówiona przez mgr inż. Andrzeja Ptasznika. Niektórzy z nas mieli niewątpliwą przyjemność uczestniczenia w wykładach pana Andrzeja już wcześniej, podczas jesiennej wycieczki do WWSI.

W dniach 07.04 i 08.04.2011r. uczniowie klasy 1d o profilu medyczno-przyrodniczym brali udział w wycieczce do Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Dęblinie pod opieką pani Jolanty Rykały i pani Danuty Krajewskiej.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy się od punktu pobierania krwi. Oprowadzająca nas pani pielęgniarka zaprezentowała na nowe metody pobierania krwi zgodne ze standardami unijnymi. W laboratorium każdy z nas mógł zobaczyć pod profesjonalnym mikroskopem wymaz krwi człowieka.

Kolejnym punktem zwiedzania był gabinet ginekologiczny, gdzie zostały nam zaprezentowane najnowsze testy mammograficzne i cytologiczne, później gabinet dentystyczny oraz chirurgiczny.

W dniach 11.03.2011 – 13.03.2011 r. w Liceum Ogólnokształcącym im.15 PP „Wilków” w Dęblinie odbył się kurs dla młodzieży na opiekunów placówek wypoczynku młodzieży i dzieci, na który zapisało się 25 uczniów naszej szkoły. Po ukończeniu tego kursu i zdaniu egzaminu, który odbył się w dniu 14.03.2011 r., uczestnicy zdobyli uprawnienia wychowawcy. Tematyka kursu opierała się na poznaniu podstaw prawnych i obowiązków kadry dydaktycznej, wychowawczej i kierowniczej.

W piątek- 5 listopada 2010r.- uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie wzięli udział w akcji ,,Pomóż chorym- zostań dawcą szpiku kostnego.”Licealiści wysłuchali wykładu dotyczącego pobierania szpiku do transplantacji. Warunkiem pobrania jest zgłoszenie się potencjalnego zdrowego dawcy w wieku od 18 do 50 lat do upoważnionego ośrodka.

Zgłaszający się wypełnia ankietę, podpisuje oświadczenie woli wpisania do rejestru, a także wypełnia kartę ewidencyjną. Następnie przechodzi wstępną kwalifikację lekarską na podstawie wypełnionej ankiety, na koniec zaś oddaje próbkę krwi w celu wykonania wstępnych badań antygenów układu zgodności tkankowej. Na tej podstawie dane dawcy umieszczane są w bazie danych, z której udostępniane są ośrodkom transplantacyjnym z Polski i całego świata.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.