godło
Herb Dęblin

W dniu 27.04.2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich.

Tegoroczni maturzyści, ich koledzy z klas drugich, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zgromadzili się licznie w budynku szkoły.

Wszystkich powitał serdecznie dyrektor ZSO - Roman Bytniewski. Słowa swe skierował przede wszystkim do maturzystów, którym życzył zdania egzaminu dojrzałości i dostania się na wybrane uczelnie. Podziękował również nauczycielom za ich pracę oraz rodzicom za wsparcie, zrozumienie i współpracę.

Następnie głos zabrał burmistrz miasta Dęblina – Stanisław Włodarczyk. Podkreślił wagę czekającego absolwentów egzaminu i życzył osiągnięcia doskonałych wyników na maturze.

Uczniowie klas 3 d i 1 c Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w unikalnych zajęciach, których celem było przybliżenie osiągnięć współczesnej biologii i poznanie nowoczesnych metod badawczych. Zajęcia odbyły się w dwóch profesjonalnie wyposażonych laboratoriach na terenie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pod okiem naukowców każdy mógł wykonać ciekawe doświadczenia.

Uczestnicy zajęć: „Jak wyciągnąć meduzę z bakterii i inne cuda biotechnologii” izolowali niezwykłe, zielone białko meduzy z transgenicznych bakterii. Zajęciom praktycznym towarzyszyły ciekawe wykłady o hodowlach komórkowych, transgenicznych organizmach, genetycznie modyfikowanej żywności, klonowaniu genów.

W lutym 2012 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przystąpił do projektu „Matematyka Reaktywacja” opracowanego przez pracowników Politechniki Wrocławskiej. Projekt „Opracowanie i wdrażanie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” realizowany pod hasłem „Matematyka Reaktywacja” jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

,, Wszystko ma swój czas
I każde słowo ma swój czas pod niebem.
Jest czas śmiechu (...) i czas tańca...”

Słowa te wypowiedziane przez biblijnego kaznodzieję usłyszeliśmy w sobotni, mroźny wieczór 11 lutego 2012 roku. Wówczas uczniowie klas trzecich LO im. 15 P.P. ,,Wilków” uczestniczyli w balu studniówkowym.

Uroczystość uświetnili goście, wśród których obecni byli m.in.: Stanisław Włodarczyk - Burmistrz Miasta Dęblin; Grażyna Maziarek - Zastępca Burmistrza Miasta Dęblin; Hanna Czerska-Gąsiewska - Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach; Dariusz Wojdat - Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dęblinie; Jolanta Kiebzak - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie; Gabriela Wojdat - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie; Małgorzata Piechota - Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dęblinie.

W dniu 14 grudnia 2011 r. uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego, którzy realizują program nauczania rozszerzonej biologii i chemii uczestniczyli w warsztatach laboratoryjnych zorganizowanych przez BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie.

Tematy zajęć warsztatowych:

  1. Zbadaj swój DNA – klasa 1c; zajęcia w laboratorium biologii molekularnej na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Była to niepowtarzalna okazja zobaczenia zbadania własnego DNA z komórek nabłonka jamy ustnej oraz analizy różnic DNA pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zajęć.
  2. Jak wyciągnąć meduzę z bakterii i inne cuda biotechnologii – klasa 2d; zajęcia w laboratorium biologii molekularnej na terenie Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Uczestnicy zajęć mogli stać się współczesnymi biotechnologami i wyizolować niezwykłe, zielone białko meduzy z transgenicznych bakterii.

Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ryckiego. Składał się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Organizatorem było Starostwo Powiatowe wspólnie
z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rykach.Tegoroczna ósma edycja II etapu odbyła się w Liceum Lotniczym w Dęblinie.
W konkursie brało udział 27 uczniów z całego powiatu, w tym 3 uczennice z klasy medyczno – przyrodniczej reprezentujące naszą szkołę. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. Bezpośrednio po konkursie wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych.
Laureatką I miejsca została Patrycja Stopa, której przyznano nagrodę specjalną – lot samolotem. Ponadto Sylwia Fiet oraz Martyna Białek zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

16 grudnia 2011r. do naszej szkoły zawitali goście z Akademii Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej. Prezentowali oni ofertę edukacyjną swojej uczelni, która prowadzi pięć kierunków studiów: wychowanie fizyczne, kosmetologia, sport, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia. Głównym celem spotkania było przekonanie młodzieży naszego liceum do aktywnej formy nauki. Pokaz miał formę pikniku edukacyjnego, w który zostali zaangażowani wszyscy uczniowie. Szczególne wrażenie na publiczności wywołał fakt, iż reprezentanci akademii, choć jeszcze tak młodzi odnieśli już w swoich dziedzinach znaczące sukcesy. Świadczyło to o wysokim poziomie kształcenia, a tym samym wzbudzało coraz większy podziw. Dodatkowym atutem był urozmaicony wachlarz ofert, co wpłynęło na wysokie zainteresowanie wśród licealistów zarówno ze strony płci męskiej jak i żeńskiej.

15 listopada 2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody XVII ogólnopolskiego konkursu „Przyroda moja miłość”. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie umiejętności dostrzegania i opisywania zjawisk przyrodniczych, rozwijanie wrażliwości i zainteresowania przejawami świata natury i świata wytworów człowieka.

W dniu 17 listopada br. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów RP najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Są to nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce oraz najwyższa średnią w szkole za rok szkolny 2010/2011. Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice wyróżnionych stypendystów. Wśród grona wyróżnionych znalazła się Katarzyna Wiśniewska uczennica klasy 3d Liceum Ogólnokształcącego. Kasia otrzymała stypendium z rąk Wojewody Lubelskiego Henryki Strojnowskiej i Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza.

Dnia 11 października br. w naszej szkole odbył się wykład informatyczny. Zajęcia poprowadził - pan mgr inż. Andrzej Ptasznik wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły oraz klasa informatyczna z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie.

Wykład miał na celu poszerzenia umiejętności uczniów z zakresu informatyki oraz pokazać uczniom, że informatyka to nie tylko gry komputerowe, czy też Internet ale to naprawdę trudna dziedzina nauki, która wymaga wiele nauki i wiedzy na temat technologii informatycznej, dlatego wykładowca pokazał uczniom projekt zrobiony przez studentów uczelni. Pan Ptasznik zachęcał również uczniów, aby po skończeniu liceum wybrali Wyższą Szkołę Informatyczną i rozwijali tam swoje umiejętności komputerowe.

„ Przyszłości się nie poznaje, lecz się ją tworzy ”

Stanisław Brzozowski

Sentencja ta przyświecała uroczystości zakończenia roku szkolnego i wręczenia świadectw tegorocznym maturzystom, która odbyła się dnia 29.04.2011 roku w budynku naszego Liceum.

Na rozpoczęcie głos zabrał dyrektor szkoły, Roman Bytniewski, a następnie kolejno przybyli goście: H. Wiejak, H. Czerska - Gąsiewska, M. Rak. Zwracali się oni do maturzystów, mówiąc o ogromnej odpowiedzialności, jaką niesie za sobą wkroczenie w dorosłe życie oraz o znaczącej roli, jaką odgrywa w ich życiu matura. Życzyli im więc „połamania piór” i osiągnięcia jak najwyższych rezultatów.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.