godło
Herb Dęblin

Z informacji uzyskanej od przedstawiciela PZU wynika, że jeśli polisa zostanie wykupiona do 30.09.2022 r. to termin jej obowiązywania będzie od 1.09.2022 r. . Wykupienie polisy po 30.09.2022r. oznacza jej obowiązywanie od dnia wykupienia.

 

 

MiesiącPrzewidywany terminTematyka posiedzenia
IX
07-08.09.2022 r. Rada Rodziców, WDŻ, ubezpieczenie, obuwie, religia, procedury szkolne. SP, LO, Kl. 3 LO – wybór Komitetu Studniówkowego.
XI 07.11.2022 r. Zebranie śródsemestralne SP, LO,  Kl. 3 LO.
I 12.01.2023 r. Zebranie na koniec I semestru SP,  LO.
III 06.03.2023 r. Zebranie śródsemestralne Kl. 3 LO.
IV 03.04.2023 r. Zebranie śródsemestralne SP, LO.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH UCZNIÓW OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI:

 • 13.12.2022 r. SP, LO
 • 22.03.2023 r. 3 LO
 • 17.05.2023 r. SP i LO

KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP, LO 2022/2023:

 • godz. 1600 - 1700
Data
03 pażdziernika 2022 r.
05 grudnia 2022 r.
06 marca 2023 r.
29 maja 2023 r.

 

Dni wole klasy LO:

31. 10. 2022 r. – poniedziałek, dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień wolny dla LO

02. 05. 2023 r. – święto flagi państwowej – dzień wolny dla SP i LO

4, 5, 8. 05. 2023 r. – egzamin maturalny – dzień wolny dla SP i LO

23, 24, 25. 05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla SP i LO

26. 05. 2023 r. – piątek po egzaminie ósmoklasisty – dzień wolny dla  LO

09.06.2023 r. - piątek po Bożym Ciele - dzień wolny dla SP i LO


Dni wole klasy SP:

02. 05.2023 r. – święto flagi państwowej – dzień wolny dla SP i LO

4, 5, 8. 05. 2023 r. – egzamin maturalny – dzień wolny dla SP i LO

23, 24, 25. 05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla SP i LO

09. 06. 2023 r. – piątek po Bożym Ciele – dzień wolny dla SP i LO

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078

ZESTAWIENIE INFORMACJI

 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 2. Opieka stomatologiczna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia.
 3. Opieką zdrowotną nie zostali objęci słuchacze szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.
 4. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę zawsze wymaga zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej na piśmie przed udzieleniem świadczenia.
 5. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Dęblinie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna p. Eliza Ruba
 2. Gabinet pielęgniarki/higienistki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze, pokój 23 / w Ośrodku Zdrowia w Dęblinie przy ul. Rynek 14.
 3. Pielęgniarka pracuje w godzinach:
  Poniedziałek 11:00 - 14:30
  Wtorek 7:00 - 10:30
  Środa 7:00 - 14:30
  Piątek 7:00 - 14:30

Informujemy, że PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

"PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie z powodu zagrożenia wywołanego występowaniem w kraju pandemii Covid-19 i w związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i specjalistyczne oraz zorganizowania konsultacji dla uczniów na terenie szkoły po 25 maja 2020 roku."

 

 1. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.
  Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Więcej informacji na stronie fundacji:

Drogi Rodzicu!!!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami motywowania oraz wspierania uczniów w nauce w domu, sposobu organizacji miejsca do nauki w domu oraz przypominamy jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci ?

W najbliższym czasie dzieci i młodzież będą przebywać przed komputerem nieco dłużej wykorzystując go do zdalnej nauki. Przypominamy, jak należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Szanowny Rodzicu!

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na konto: 90 1240 2858 1111 0010 9069 6557 Pekao S.A. Oddział w Dęblinie Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

Z dopiskiem przy wpłacie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Wysokość składki ustalona na rok szkolny 2019/2020 wynosi 30 zł za 1 i 2 dziecko. Kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Miesiąc Przewidywany termin Tematyka posiedzenia
IX
08-09.09.2022 r. Rada Rodziców, WDŻ, ubezpieczenie, obuwie, religia, procedury szkolne. SP, LO, Kl. 3 LO – wybór Komitetu Studniówkowego.
XI 07.11.2022 r. Zebranie śródsemestralne SP, LO,  Kl. 3 LO.
I 12.01.2023 r. Zebranie na koniec I semestru SP,  LO.
III 06.03.2023 r. Zebranie śródsemestralne Kl. 3 LO.
IV 03.04.2023 r. Zebranie śródsemestralne SP,LO.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH UCZNIÓW OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI:

13.12.2022 r. SP, LO

22.03.2023 r. 3 LO

17.05.2021r. SP i LO

KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP, LO 2022/2023:

godz. 1600 - 1700

Data
10 pażdziernika 2022 r.
05 grudnia 2022 r.
06 marca 2023 r. 
29 maja 2023 r.

 

Dni wole klasy LO:

31. 10. 2022 r. – poniedziałek , dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dzień wolny dla LO

02. 05. 2023 r. – święto flagi państwowej – dzień wolny dla SP i LO

4, 5, 8. 05. 2023 r. – egzamin maturalny – dzień wolny dla SP i LO

23, 24, 25.05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla SP i LO

26.05.2023 r. - dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla LO

09. 06. 2023 r. – piątek po Bożym Ciele – dzień wolny dla SP i LO

Dni wole klasy SP:

02. 05. 2023 r. – święto flagi państwowej – dzień wolny dla SP i LO

4, 5, 8. 05. 2023 r. – egzamin maturalny – dzień wolny dla SP i LO

23, 24, 25.05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla SP i LO

09.06. 2023 r. – piątek po Bożym Ciele – dzień wolny dla SP i LO

............................................................................................................................................................................................................................

Opieka zdrowotna i stomatologiczna – obowiązkowe informacje dla uczniów i rodziców.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078

ZESTAWIENIE INFORMACJI
1. Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia,
a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
2. Opieka stomatologiczna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia.
3. Opieką zdrowotną nie zostali objęci słuchacze szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.
4. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę zawsze wymaga zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej na piśmie przed udzieleniem świadczenia.
5. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.
6. Opieka zdrowotna nie będzie udzielana, jeżeli rodzice lub pełnoletni uczeń zgłosi na piśmie sprzeciw. W przypadku braku sprzeciwu nie trzeba pytać o zgodę!
7. Wychowawcy klas są zobowiązani poinformować na pierwszym zebraniu rodziców o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
8. Informację o zakresie opieki zdrowotnej i prawie do złożenia sprzeciwu umieszcza się w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.
9. Zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole i gabinetu dentystycznego. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, określając sposób organizacji udzielania tych świadczeń.
10. Dopuszcza możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. 


INFORMACJA dla RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Dęblinie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:
1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna p. Eliza Ruba
2. Gabinet pielęgniarki/higienistki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze, pokój 23 / w Ośrodku Zdrowia w Dęblinie przy ul. Rynek 14.
3. Pielęgniarka pracuje w godzinach:

Poniedziałek 11:00 - 14:30
Wtorek 7:00 - 10:30
Środa 7:00 - 14:30
Piątek 7:00 - 14:30

4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr Teresa Stępniak, w gabinecie stomatologicznym przy ul 15 Pułku Piechoty "Wilków" 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących.

5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

6. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się
z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

7. Wzory „sprzeciwu” i zgody na świadczenie stomatologiczne znajdują się na stronie szkoły.

pdf download Zgoda na opiekę pielęgniarską w ZSO

pdf download Rezygnacja z opieki pielęgniaki/ higienistki szkolnej

pdf download Zgoda na opiekę stomatologiczną


Informujemy, że PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

"PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie z powodu zagrożenia wywołanego występowaniem w kraju pandemii Covid-19 i w związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i specjalistyczne oraz zorganizowania konsultacji dla uczniów na terenie szkoły po 25 maja 2020 roku."

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie podczas konsultacji z nauczycielem na terenie szkoły

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie podczas zajęć specjalistycznych

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW LO i SP   18 Maja 2020

1. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.
Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Więcej informacji na stronie fundacji:

www.fejj.pl


https://fundusz.org/rekrutacja/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020


2. PROGRAM STYPENDIALNY KLASA dla zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości. Autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby kontynuować naukę w czołowych polskich liceach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. W programie uczestniczą renomowane szkoły z 5 miast akademickich - Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdyni i Szczecina.

Szczegóły dostępne pod linkiem:

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

zapisy do 30 maja 2020 roku.

3. Rekrutacja stypendystów KFnrD - niecały miesiąc na zgłoszenie uczniów Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką. Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekamy do 30 czerwca.

Znają Państwo zdolnych i pracowitych uczniów? Warto im dać znać o naszym programie!

https://fundusz.org/podziel-sie/?utm_source=maile-szkoly&utm_medium=email&utm_campaign=Rekrutacja2020
 

 

JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU ?       16 Marca 2020

Drogi Rodzicu!!!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami motywowania oraz wspierania uczniów w nauce w domu, sposobu organizacji miejsca do nauki w domu oraz przypominamy jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci ?

W najbliższym czasie dzieci i młodzież będą przebywać przed komputerem nieco dłużej wykorzystując go do zdalnej nauki. Przypominamy, jak należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Szanowny Rodzicu !
1. Przypomnij swojemu dziecku, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz haseł. Ważne, aby nie udostępniało swoich własnych zdjęć i zdjęć innych osób.
2. Na każdym domowym komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy.
3. Zwróć uwagę dziecku, że Internet to skarbnica wiedzy, ale mimo to nie wszystkie informacje w nim zamieszczane są prawdziwe.
4. Ustal z dzieckiem limit dzienny czasu spędzanego przed komputerem lub w Internecie.
5. Przypomnij dziecku, że osoby w Internecie nie zawsze są tymi, za które się podają.
6. Uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili, nie otwierało e-maili z nieznanych źródeł.
7. Ustal z dzieckiem, że bez Twojej zgody nie może robić zakupów w Internecie.
8. Często przypominaj dziecku, aby uważnie i ostrożnie pobierało pliki z sieci.
9. Zwróć uwagę, aby dziecko korzystało ze stron odpowiednich do jego wieku.
10. Sprawdź czy strona, na którą loguje się dziecko ma zabezpieczenie SSL.

Opracowano na podstawie:

www.saferinternet.pl 

www.ore.pl

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu ?

Pamiętajmy, że ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Rodzicu zadbaj, aby zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu.

Szanowny Rodzicu !
1. Postaraj się umożliwić dziecku naukę zdalną przez Internet.
2. Twoje dziecko powinno mieć w domu niezbędne przybory szkolne, zestawy podręczników, ćwiczeń, itp. Kontaktuj się przez idziennik z wychowawcą dziecka i postępuj według jego wskazówek.
3. Wysokość biurka oraz krzesła powinna być dostosowana do wzrostu Twojego dziecka. Światło powinno padać od strony lewej lub z prawej w zależności od tego czy dziecko jest prawo czy leworęczne.
4. Ustal, aby dziecko uczyło się w określonych, stałych godzinach. W domu powinien panować w tym czasie spokój i cisza.
5. Nauka powinna odbywać się stale w tym samym miejscu. Ważne, aby bez problemu dziecko mogło rozłożyć tam przybory do nauki, książki, zeszyty oraz inne potrzebne materiały. Należy zadbać, aby miejsce do nauki było uporządkowane.
6. Dzieci też nie mogą uczyć się ciągle. Najefektywniej nauka przebiega w cyklach 45 min, potem należy zrobić 5-10 min. przerwę.
7. Rodzicu zadbaj o aktywność fizyczną dziecka (ćwiczenia gimnastyczne wspólnie z domownikami, zaangażuj dziecko do sprzątania) i zbilansowaną dietę. Często wietrz pomieszczenie, w którym uczy się Twoje dziecko.
8. Nie wskazana jest nauka późnym wieczorem i po obfitym posiłku (organizm nastawia się na trawienie, a nie na myślenie oraz wytężoną pracę umysłową).
9. Przypomnij, że Internet to skarbnica wiedzy, ale należy bezpiecznie z niego korzystać.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Dzieci i młodzież stanowią grupę, dla której zakażenie koronawirusem jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Stan epidemii ogłoszony w naszym kraju nakazuje pozostanie im przez dłuższy czas w domu. Należy tłumaczyć dzieciom i młodzieży, że okres ten to nie ferie, wspierać oraz motywować do systematycznego uczenia się poza szkołą. Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia dziecko bardzo szybko może się zniechęcić. Nie poradzi sobie z właściwą organizacją czasu.

Szanowny Rodzicu !
1. Wdrażaj dziecko do samodzielności. Nie wykonuj zadań za dziecko tylko z dzieckiem. Zadaniem rodzica jest wspierać, ale nie wyręczać.
2. Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, pokonywania trudności i odpowiedzialności za swoje postępowanie.
3. Ucz dziecko odporności na sytuacje trudne. Przypominaj, że niepowodzenia oraz błędy to normalny etap na drodze do doskonalenia się.
4. Motywuj do nauki, zdobywania wiedzy, samorozwoju. Wzmacniaj samoocenę Twojego dziecka. Będzie ono pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości.
5. Dbaj o stworzenie życzliwej atmosfery podczas odrabiania lekcji w domu, aby nauka stała się dla dziecka przyjemnością.
6. Zachęcaj dziecko do samodzielnego oraz twórczego myślenia.
7. Zachęcaj do odnoszenia sukcesów, dostrzegaj nawet te małe.
8. Omawiaj konkretne korzyści, jakie może mieć dziecko z każdej lekcji.
9. Często chwal dziecko, nawet za najdrobniejsze osiągnięcia.
10. Współpracuj z wychowawcą, nauczycielami dziecka, omawiaj postępy i trudności dotyczące dziecka.
11. Nadzoruj systematyczną pracę dziecka, kontroluj postępy, sprawdzaj poziom zdobytych umiejętności.
12. Pokazuj korzyści płynące z nauki, odwołuj się do przykładu osób, które osiągnęły sukces dzięki systematycznej nauce.
13. Rozwijaj zainteresowania, samodzielność i ciekawość dziecka, zachęcaj do poszukiwania nowych rozwiązań, umacniaj pozytywne wartości, pobudzaj w dziecku potrzebę nauki dla przyjemności.
14. Wzbudzaj w dziecku wiarę w to, że trudności można pokonać wytrwałą i systematyczną pracą


Pedagodzy szkolni

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców:
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na konto: 90 1240 2858 1111 0010 9069 6557 Pekao S.A. Oddział w Dęblinie Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
Z dopiskiem przy wpłacie w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.
Wysokość składki ustalona na rok szkolny 2019/2020 wynosi 30 zł za 1 i 2 dziecko. Kolejne dzieci są zwolnione z opłaty.

pdf download 800 080 222 - rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów !!!

EuroWeek informacje:

pdf download Zaproszenie na EuroWeek - " Szkoła liderów"

pdf download Zaproszenie wolontariuszy

pdf download Program EuroWeek

 

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.