godło
Herb Dęblin

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lo.deblin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 21.12.2016 r.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony: 06.04.2020 r.
 • Deklarację sporządzono dnia: 06.04.2020 r.
 • Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 21.03.2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej :

 • Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:
  • publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,
  • struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,
 • Część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).
  • na stronie brak formularza kontaktowego.
  • część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań.

 Dostępne udogodnienia:

 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość zmiany wielkości fontu (czcionki) treści strony,
 • możliwość zmiany kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Zborowski tel. 604 522 441 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Joanna Pardo, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać : dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących mieści się w budynku przy ulicy 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6 w Dęblinie.
Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia:

 1. Wejście główne do liceum ogólnokształcącego - od ulicy 15 pp „Wilków”
 2. Wejście boczne do szkoły podstawowej - od strony boisk szkolnych
 3. Wejście boczne - bezpośrednio na korytarz przy dolnej sali gimnastycznej od strony parkingu
 4. Wejście dodatkowe - od strony garaży znajdujących się na terenie szkoły bezpośrednio na korytarz przy dolnej sali gimnastycznej.

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Dodatkowo szkoła dysponuje dwoma podjazdami dla osób niepełnosprawnych: przy wejściu głównym do liceum ogólnokształcącego (boczne lewe drzwi) oraz przy wejściu dodatkowym przy dolej sali gimnastycznej.

W budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych dostępny jest szeroki korytarz na parterze budynku oraz korytarz przy dolnej sali gimnastycznej. W budynku nie ma windy oraz toalety dla niepełnosprawnych.

Dostosowanie parkingów

Na terenie szkoły jest wydzielone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnoprawnych. Parking znajduje od strony ulicy Towarowej (boczna strona budynku).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz dla osób niedowidzących

 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Dyrektora szkoły.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.